HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Kids In The Street | The All American Rejects tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Kids In The Street | The All American Rejects

In the night, in the beat, city light,
we steal ourselves away and hold on tight.
You were there, yeah we were all there,
too young, too smart, too much for this one town.
When we'd get so high we got lost coming down.

When we were kids in the street, kids in the street.
When we were kids in the street, kids in the street.
Remember when we...

We used to laugh, we used to cry,
live and die by the forty-five.
Take me back, I'll go there.
Who could stop us, and who would ever care?
Always keep to the kids in the street.

We were dreamers, we were American graffiti scenes.
No war, no peace, no hopes, no dreams just us.
And the songs with the words we'd sing wrong,
we'd drive until that jealous sun fell down.
Just to wash ourselves in the moonlight summer sounds.

When we were kids in the street, kids in the street.
When we were kids in the street, kids in the street.
Remember when we...
We used to laugh, we used to cry,
live and die by the forty-five.
Take me back, I'll go there.
Who could stop us, and who would ever care?
Always keep to the kids in the street.

And we never felt, so alive.
And we'd dance, all, night, under the sky.
We'd live, we'd breath, we'd die.
When the world, stood, still, for you and I.
Just, you and I.

Candles burn, 'cuz the world will always turn
I'll burn both ends until my fire's out
Lost in the darkness i can still scream out.

We used to laugh, we used to cry,
say goodbye to I-35.
Take me back, down a dirty road,
where it went we didn't care to know.
A glory night is a story saved.
Mark the chapter, but turn the page.
Always keep, to kids in the street.
When we were kids in the street,
just kids in the street.

Lời Việt

Kids In The Street | The All American Rejects

Trong đêm tối, trong nhịp điệu cuộc sống, ánh đèn thành phố,
Chúng ta đánh cắp chính bản thân mình và giữ thật chặt.
Bạn đã ở đó, vâng chúng ta tất cả đã ở đó,
Quá trẻ, quá thông minh, quá nhiều cho một thị trấn này.
Khi chúng ta quá cao lớn chúng ta đã lạc bước rơi xuống.

Khi chúng ta là những đứa trẻ đường phố, trẻ đường phố.
Khi chúng ta là những đứa trẻ đường phố, trẻ đường phố.
Hãy nhớ rằng khi chúng ta ...

Chúng ta đã từng cười, chúng ta đã từng khóc,
Sống và chết ở tuổi 45.
Hãy đưa tôi trở lại, tôi sẽ tới đó.
Ai có thể ngăn cản chúng ta, và ai sẽ bao quan tâm?
Luôn luôn giữ cho những đứa trẻ trên đường phố.

Chúng ta là những người mơ mộng, chúng ta là những hình vẽ tường Mỹ.
Không có chiến tranh, không có hòa bình, không có hy vọng, không có những giấc mơ chỉ có chúng ta thôi.
Và các bài hát với những lời hát mà chúng ta đã hát sai,
Chúng ta lái xe khắp nơi cho đến khi ánh mặt trời ghen tị kia phải lặn mất.
Chỉ cần tắm mình trong những âm thanh ánh trăng mùa hè.

Khi chúng ta là những đứa trẻ đường phố, trẻ đường phố.
Khi chúng ta là những đứa trẻ đường phố, trẻ đường phố.
Hãy nhớ rằng khi chúng ta ...

Chúng ta đã từng cười, chúng ta đã từng khóc,
Sống và chết ở tuổi 45.
Hãy đưa tôi trở lại, tôi sẽ tới đó.
Ai có thể ngăn cản chúng ta, và ai sẽ bao quan tâm?
Luôn luôn giữ cho những đứa trẻ trên đường phố.

Và chúng ta không bao giờ cảm thấy, vẫn còn sống.
Và chúng ta muốn nhảy, tất cả, suốt đêm dài, dưới bầu trời này.
Chúng ta muốn sống, chúng ta muốn từng hơi thở, chúng ta sẽ chết.
Khi thế giới, đã đứng đó, vẫn còn, cho bạn và tôi.
Chỉ cần, bạn và tôi thôi.

Những ngọn nến cháy, vì thế giới sẽ luôn luôn biến đổi
Tôi sẽ đốt cháy cả hai đầu cho đến khi ngọn lửa của tôi tàn lụi
Lạc lối trong bóng tối, tôi vẫn có thể hét lên.

Chúng ta đã từng cười, chúng ta đã từng khóc,
Hãy nói lời tạm biệt I-35.
Hãy đưa tôi trở lại, xuống một con đường bẩn,
Nơi mà nó đã đi qua, chúng ta đã không hề để tâm biết đến.
Một đêm vinh quang là một câu chuyện để đời.
Đánh dấu các chương, nhưng lật sang các trang.
Luôn luôn giữ cho trẻ em trên đường phố.
Khi chúng ta là những đứa trẻ trên đường phố,
chỉ những đứa trẻ trên đường phố.

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.