HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài You Got To Bust Your Brothers | Phineas & Ferb OST tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

You Got To Bust Your Brothers | Phineas & Ferb OST

Oh yeah!

You got to bust your brothers
Make sure that there's no way around it!
You got to bust your brothers
And don't you stop until they're grounded.

Show your mom what they've been doing,
The trouble they've been brewing,
You know these two are due, and how!

You got to bust your brothers
You got to bust your brothers now!

Lời Việt

You Got To Bust Your Brothers | Phineas & Ferb OST

Oh yeah!

Bạn phải bắt các em
Hãy chắc chắn rằng không có đường thoát !!
Bạn phải bắt các em
Và không dừng lại cho đến khi chúng nó bị bao vây

Cho mẹ của bạn thấy những gì chúng nó đã làm,
Rắc rối chúng nó đang gieo
Bạn biết hai đứa nó là của nợ, và giờ...

Bạn phải bắt các em
Bạn phải bắt các em bây giờ

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.