HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Nightcall (Drive OST) (Ft. Lovefoxxx) | Kavinsky (KΔVINϟKY) tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Nightcall (Drive OST) (Ft. Lovefoxxx) | Kavinsky (KΔVINϟKY)

I'm giving you a night call to tell you how I feel
I want to drive you through the night, down the hills
I'm gonna tell you something you don't want to hear
I'm gonna show you where it's dark, but have no fear

There's something inside you
It's hard to explain
They're talking about you boy
But you're still the same

There's something inside you
It's hard to explain
They're talking about you boy
But you're still the same

I'm giving you a night call to tell you how I feel
I want to drive you through the night, down the hills
I'm gonna tell you something you don't want to hear
I'm gonna show you where it's dark, but have no fear

There's something inside you
It's hard to explain
They're talking about you boy
But you're still the same

There's something inside you
It's hard to explain
They're talking about you boy
But you're still the same

There's something inside you (there's something inside you)
It's hard to explain (it's hard to explain)
They're talking about you boy (they're talking about you boy)
But you're still the same

Lời Việt

Nightcall (Drive OST) (Ft. Lovefoxxx) | Kavinsky (KΔVINϟKY)

[Kavinsky]
Tôi muốn gọi cho em đêm nay để em biết tôi đang cảm thấy thế nào
Tôi muốn lái xe xuyên màn đêm, trượt xuống những ngọn đồi
Tôi sẽ cho em biết một điều gì đó mà em không muốn nghe
Tôi sẽ cho em thấy bóng tối, nhưng không có nỗi sợ hãi nơi đây

[Lovefoxxx]
Có một điều gì đó trong anh
Thật khó để giải thích
Họ đang xì xầm về anh, chàng trai
Nhưng anh thì lúc nào cũng thế.

[Lovefoxxx]
Có một điều gì đó trong anh
Thật khó để giải thích
Họ đang xì xầm về anh, chàng trai
Nhưng anh thì lúc nào cũng thế.

[Kavinsky]
Tôi muốn gọi cho em đêm nay để em biết tôi đang cảm thấy thế nào
Tôi muốn lái xe xuyên màn đêm, trượt xuống những ngọn đồi
Tôi sẽ cho em biết một điều gì đó mà em không muốn nghe
Tôi sẽ cho em thấy bóng tối, nhưng không có nỗi sợ hãi nơi đây

[Lovefoxxx]
Có một điều gì đó trong anh
Thật khó để giải thích
Họ đang xì xầm về anh, chàng trai
Nhưng anh thì lúc nào cũng thế.

[Lovefoxxx]
Có một điều gì đó trong anh
Thật khó để giải thích
Họ đang xì xầm về anh, chàng trai
Nhưng anh thì lúc nào cũng thế.

[Lovefoxxx]
Có một điều gì đó trong anh (có một điều gì đó trong anh)
Thật khó để giải thích (thật khó để giải thích)
Họ đang xì xầm về anh, chàng trai (họ đang xì xầm về anh, chàng trai)
Nhưng anh thì lúc nào cũng vậy.

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.