HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Oh My Love (Drive OST) | Katyna Ranieri tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Oh My Love (Drive OST) | Katyna Ranieri

Oh my love
Look and see
The Sun rising from the river
Nature's miracle once more
Will light the world

But this light
Is not for those men
Still lost in
An old black [shroud]
Won't you help me to believe
That they will see

A day
A brighter day
When all the shadows
Will fade away
That day I'll cry
That I believe
That I believe

Oh my love
High above us
The Sun now
Embraces Nature
And from Nature we should learn
That all can start again
As the stars must fade away
To give a bright new day

Lời Việt

Oh My Love (Drive OST) | Katyna Ranieri

Ôi tình yêu của em
Hãy nhìn và xem kìa
Mặt trời lên từ dòng sông
Lần nữa, phép màu của tạo hóa
Sẽ soi sáng thế giới này.

Nhưng ánh sáng này
Không dành cho những gã đàn ông
Vẫn còn chìm đắm
Trong một màu đen cũ kĩ [tấm màn bí mật]
Anh sẽ không giúp em tin
Rằng họ sẽ trông thấy.

Một ngày
Một ngày tươi sáng hơn
Khi mọi bóng tối
Sẽ mờ dần đi
Hôm đó, em sẽ khóc
Em tin thế
Em tin thế.

Ôi tình yêu của em
Ở trên cao của đôi ta
Lúc này vầng dương
Đang bao trùm thiên nhiên
Và từ thiên nhiên, hai ta nên tìm hiểu
Đó là tất cả để có thể bắt đầu lại
Như những vì sao phải mờ dần đi
Để làm ngày mới ngời sáng hơn.

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.