HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Rock Around The Clock | Bill Haley tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Rock Around The Clock | Bill Haley

One, two, three o'clock, four o'clock, rock,
Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock,
Nine, ten, eleven o'clock, twelve o'clock, rock,
We're gonna rock around the clock tonight.

Put your glad rags on and join me, hon,
We'll have some fun when the clock strikes one,
We're gonna rock around the clock tonight,
We're gonna rock, rock, rock, 'til broad daylight.
We're gonna rock, gonna rock, around the clock tonight.

When the clock strikes two, three and four,
If the band slows down we'll yell for more,
We're gonna rock around the clock tonight,
We're gonna rock, rock, rock, 'til broad daylight.
We're gonna rock, gonna rock, around the clock tonight.

When the chimes ring five, six and seven,
We'll be right in seventh heaven.
We're gonna rock around the clock tonight,
We're gonna rock, rock, rock, 'til broad daylight.
We're gonna rock, gonna rock, around the clock tonight.

When it's eight, nine, ten, eleven too,
I'll be goin' strong and so will you.
We're gonna rock around the clock tonight,
We're gonna rock, rock, rock, 'til broad daylight.
We're gonna rock, gonna rock, around the clock tonight.

When the clock strikes twelve, we'll cool off then,
Start a rockin' round the clock again.
We're gonna rock around the clock tonight,
We're gonna rock, rock, rock, 'til broad daylight.
We're gonna rock, gonna rock, around the clock tonight.

Lời Việt

Rock Around The Clock | Bill Haley

Một, hai, ba, bốn giờ, hãy cùng nhau quay cuồng
Năm, sáu, bảy giờ, tám giờ, hãy cùng đu đưa
Chín, mười, mười một, mười hai giờ, hãy quay cuồng
Cúng ta sẽ quậy suốt 24 giờ luôn cho coi.

Hãy mặc quần áo đẹp và nhập bọn cũng chúng tôi
Chúng ta sẽ cùng vui và khi đồng hồ chỉ một giờ
Chúng ta sẽ quậy tưng bừng cả đêm
Chúng ta sẽ quay cuồng, đu đưa tới khi mặt trời tỏa rạng
Đêm nay chúng ta sẽ cùng nhau quậy tưng bừng.

Khi kim đồng hồ điểm hai, ba và bốn
Nếu ban nhạc hụt hơi ta sẽ gào to hơn nữa
Đêm nay chúng ta sẽ quậy tưng bừng
Chúng ta sẽ đu đưa, quay cuồng cho tới khi mặt trời tỏa rạng
Đêm nay chúng ta sẽ quậy tưng bừng.

Khi chuông đồng hồ rung đến năm, sáu và bảy giờ
Chúng ta sẽ sung sướng đến tột cùng
Đêm nay chúng ta sẽ cùng nhau quậy tưng bừng
Chúng ta sẽ cùng nhau đu đưa, quay cuồng tới khi mặt trời tỏa rạng
Đêm nay chúng ta sẽ quậy tưng bừng.

Đến tám, chín, mười, mười một giờ cũng thế
Tôi sẽ càng sung hơn và bạn cũng vậy
Đêm nay chúng ta sẽ cùng nhau quậy tưng bừng
Chúng ta sẽ cùng nhau đu đưa, quay cuồng tới khi mặt trời tỏa rạng
Đêm nay chúng ta sẽ quậy tưng bừng.

Khi đồng hồ điểm mười hai giờ, chúng ta sẽ nghỉ ngơi chút
Rồi bắt đầu quậy tiếp
Đêm nay chúng ta sẽ quậy sẽ quậy tưng bừng
Chúng ta sẽ cùng nhau đu đưa, quay cuồng tới khi mặt trời tỏa rạng
Đêm nay chúng ta sẽ quậy tưng bừng.

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.