HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài TTYLXOX (OST Shake It Up) | Bella Thorne tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

TTYLXOX (OST Shake It Up) | Bella Thorne

Watch this!

Be be be my BFF
'Cause IDK what's coming next
And I'll be LMHO with the rest
So TTYLXOX

Come on!

Be be be my BFF
'Cause IDK what's coming next
And I'll be LMHO with the rest
So TTYLXOX

Show up in the same dress
We don't know who wore it best
Not make a big deal
Act like it's a new trend
Look good when we go 'round here
Try on these boots
I found this boy who said you're sweet
He's got a best friend
(You'll always be my)

Be be be my BFF
'Cause IDK what's coming next
And I'll be LMHO with the rest
So TTYLXOX

Be be be my BFF
'Cause IDK what's coming next
And I'll be LMHO with the rest
So TTYLXOX (XOX)

I'm a better me when
You're here next to me
LJK can't you tell we're ROTTFL
Who needs words when we got hearts, smile
t-t-t-time goes by so fast
But we are meant to last
(You'll always be my)

Be be be my BFF
'Cause IDK what's coming next
And I'll be LMHO with the rest
So TTYLXOX

Be be be my BFF
'Cause IDK what's coming next
And I'll be LMHO with the rest
So TTYLXOX (XOX)

TTYLXOX, come on
(You'll always be my)

Be be be my BFF
'Cause IDK what's coming next
And I'll be LMHO with the rest
So TTYLXOX (XOX)

Be be be my BFF
'Cause IDK what's coming next
And I'll be LMHO with the rest
So TTYLXOX (XOX)

Be be be my BFF
'Cause IDK what's coming next
And I'll LMHO with the rest
So TTYLXOX (XOX)

Be be be my BFF
'Cause IDK what's coming next
And I'll be LMHO with the rest
So TTYLXOX (XOX)

Lời Việt

TTYLXOX (OST Shake It Up) | Bella Thorne

Xem nè!

Là là là bạn thân mãi mãi của tớ nhé
Vì tớ không biết chuyện gì sẽ đến
Và tớ sẽ cười ngất ngây con gà tây
Thế tớ tám với bồ sau nhé, XOX

Đến nào!

Là là là bạn thân mãi mãi của tớ nhé
Vì tớ không biết chuyện gì sẽ đến
Và tớ sẽ cười ngất ngây con gà tây
Thế tớ tám với bồ sau nhé, XOX

Ló mặt với bộ váy y hệt
Tụi mình không biết ai mặc đẹp nhất
Không có gì to tát cả
Cứ coi như xu hướng mới đi
Trông cũng tuyệt khi tụi mình lượn qua lại
Xỏ thử đôi bốt này xem
Tớ thấy có tên này khen bồ xinh
Cậu ta cũng có một đứa bạn cột chèo
(Bồ sẽ luôn là…)

Là là là bạn thân mãi mãi của tớ nhé
Vì tớ không biết chuyện gì sẽ đến
Và tớ sẽ cười ngất ngây con gà tây
Thế tớ tám với bồ sau nhé, XOX

Là là là bạn thân mãi mãi của tớ nhé
Vì tớ không biết chuyện gì sẽ đến
Và tớ sẽ cười ngất ngây con gà tây
Thế tớ tám với bồ sau nhé, XOX (XOX)

Tớ trở nên khí thế hơn khi có bồ bên cạnh
Cứ đùa thỏa thích, bồ không thể bảo tụi mình đang cười lăn cười bò sao?
Ai cần lời nói khi tụi mình có trái tim chứ, cười nào
T-T-T-Thời gian trôi qua nhanh quá
Nhưng tụi mình chơi thân đến suốt đời
(Bồ sẽ luôn là…)

Là là là bạn thân mãi mãi của tớ nhé
Vì tớ không biết chuyện gì sẽ đến
Và tớ sẽ cười ngất ngây con gà tây
Thế tớ tám với bồ sau nhé, XOX

Là là là bạn thân mãi mãi của tớ nhé
Vì tớ không biết chuyện gì sẽ đến
Và tớ sẽ cười ngất ngây con gà tây
Thế tớ tám với bồ sau nhé, XOX (XOX)

Tớ tám với bồ sau nhé, XOX, đến nào
(Bồ sẽ luôn là…)

Là là là bạn thân mãi mãi của tớ nhé
Vì tớ không biết chuyện gì sẽ đến
Và tớ sẽ cười ngất ngây con gà tây
Thế tớ tám với bồ sau nhé, XOX (XOX)

Là là là bạn thân mãi mãi của tớ nhé
Vì tớ không biết chuyện gì sẽ đến
Và tớ sẽ cười ngất ngây con gà tây
Thế tớ tám với bồ sau nhé, XOX (XOX)

Là là là bạn thân mãi mãi của tớ nhé
Vì tớ không biết chuyện gì sẽ đến
Và tớ sẽ cười ngất ngây con gà tây
Thế tớ tám với bồ sau nhé, XOX (XOX)

Là là là bạn thân mãi mãi của tớ nhé
Vì tớ không biết chuyện gì sẽ đến
Và tớ sẽ cười ngất ngây con gà tây
Thế tớ tám với bồ sau nhé, XOX (XOX)

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.