HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Shout to the Lord - Dâng Chúa lời ngợi ca | Ruben Studdard tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Shout to the Lord - Dâng Chúa lời ngợi ca | Ruben Studdard

My Jesus, my Savior
Lord, there is none like You
All of my days, I want to praise
The wonders of Your mighty love

My Comfort, My Shelter
Tower of refuge and strength
Let every breath all that I am
Never cease to worship You

Shout to the Lord all the earth let us sing
Power and majesty praise to the King.
Mountains bow down and the seas will roar
At the sound of Your name
I sing for joy at the work of Your hands
Forever I'll love you forever I'll stand
Nothing compares to the promise I have in You

Lời Việt

Shout to the Lord - Dâng Chúa lời ngợi ca | Ruben Studdard

Ôi Chúa Giê-xu ơi, Đấng Cứu Chuộc tôi ơi
Thật chẳng 1 ai giống như Ngài
Trọn các ngày của tôi, tôi chỉ muốn hát xướng
Về công việc cao cả bởi tình yêu Ngài

Ngài là nguồn yên ủi tôi, là chốn dựa nương của tôi
Ngài là tòa tháp nương náu tôi, là sức thiêng của tôi
Mỗi hơi thở tôi sẽ không bao giờ ngừng tôn vinh Cha

Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va
Oai nghi, năng quyền, vinh hiển duy chỉ thuộc Ngài
Non núi phải cúi chào và biển cả phải rúng động
Khi nghe đến danh Ngài
Tôi hát trong niềm hân hoan về những việc tay Ngài làm ra
Tôi sẽ mãi yêu Chúa, mãi mãi tôi sẽ đứng vững trong Ngài
Không chi làm con vui mừng hơn hứa ngôn Ngài cho con.

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.