HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Cathedral Walls (ft. Anette Olzon) | Swallow The Sun tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Cathedral Walls (ft. Anette Olzon) | Swallow The Sun

Cathedral Walls

Where do we go from here?
When these words have been unspoken.
We carry this burden through the gentle summer rain.
The convoy is still, still and weeping,
Yet I don't feel anything, but these walls around.

"And the candles on cathedral walls
Chase the weak light under the saints eyes,
Over you, and your shattered words for the ones you lost.
In your mourning you're alone, so alone."

This silence speaks a million words,
Words of comfort so shallow.
How I wish even for one tear,
But for my heart it is too late.
Where do I go when the sorrow turns to hate.
Where do I go from here?

The guardian angels quiet and near,
Slowly turning away, for hell is surely here.
Every step towards the hole in the ground I rot,
Carrying your white coffin, my heart wide shut.

I will follow you, earth to earth.
I will follow you, ashes to ashes.
I will follow you, dust to dust.
I will follow you!

How I wish even for one tear,
But for my heart it is too late,
When sorrow turns to hate.

"And the candles on cathedral walls
Chase the weak light under the Saints eyes
Over you, and your shattered words for the ones you lost.
In your mourning you're alone, so alone."

Lời Việt

Cathedral Walls (ft. Anette Olzon) | Swallow The Sun

Bốn Bề Thánh Đường

Ở từ nơi này ta biết đi đâu?
Biết tự bao giờ lời kia không thành tiếng.
Gánh sầu nặng vai ta mang qua mưa phùn mùa hạ.
Người tiễn đưa lặng lẽ, lặng thinh giọt ngắn giọt dài,
Song lòng ta chỉ hư không, rào quanh chỉ bốn bề tường.

"Và nến lung linh trên bốn bề thánh đường
Xua ánh lập lòe dưới mắt thánh trên cao,
Mắt người dõi theo bạn, và lời nghẹn ngào cho bao kẻ đi xa.
Giữa cơn tang tóc bạn một mình, chỉ có một mình."

Sự lặng thinh này nói lên triệu ngôn từ,
Những lời ủi an sao hờ hững.
Tôi chỉ ước cho một giọt lệ lăn dài,
Nhưng đã muộn màng với trái tim tôi.
Cõi nào dung thân khi sầu thương hóa hận.
Ở từ nơi này tôi biết đi đâu?

Thiên thần hộ mệnh lẳng lặng kề bên,
Chậm chầm quay lưng, vì âm ti lộ diện.
Bước đến huyệt sâu một bước tôi đi một phần tôi chết,
Khiêng quan tài trắng của người, trái tim này mụ mị.

Tôi sẽ theo người, từ nhân gian đến nhân gian.
Tôi sẽ theo người, từ tro tàn đến tro tàn.
Tôi sẽ theo người, từ cát bụi đến cát bụi.
Tôi sẽ đi theo người!

Tôi chỉ ước cho một giọt lệ lăn dài,
Nhưng đã muộn màng với trái tim tôi,
Khi buồn thương cũng hóa ra sầu hận.

"Và nến lung linh trên bốn bề thánh đường
Xua ánh lập lòe dưới mắt thánh trên cao,
Mắt người dõi theo bạn, và lời nghẹn ngào cho bao kẻ đi xa.
Giữa cơn tang tóc bạn một mình, chỉ có một mình."

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.