HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Стоп Стоп Стоп / Stop Stop Stop (Russian Version) | Nu Virgos tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Стоп Стоп Стоп / Stop Stop Stop (Russian Version) | Nu Virgos

Долго я не верила, а он торопил
Мой самоуверенный герой засобил
Словом убаюкивал, глазами манил
Блестящий, красивый, как сувенир

А когда внезапно полюбила я его
Так, как не любила раньше ни одного
Сердце, что на привязи, повсюду за ним
Ему подарила как сувенир

Подарила сердце на долгую память
Полетела вниз, как осенний листок
Отворила дверцу, когда не смогла я
Сказать ему: "Стоп! Стоп! Стоп!"

Подарила сердце на долгую память
Полетела вниз, как осенний листок
Отворила дверцу, когда не смогла я
Сказать ему: "Стоп! Стоп! Стоп!"

Стану я невидима, как радиоволна
То, что предначертано, мне не миновать
Сердце отдала ему, а вследом за ним
Себя подарю я как сувенир

Подарила сердце на долгую память
Полетела вниз, как осенний листок
Отворила дверцу, когда не смогла я
Сказать ему: "Стоп! Стоп! Стоп!"

Подарила сердце на долгую память
Полетела вниз, как осенний листок
Отворила дверцу, когда не смогла я
Сказать ему: "Стоп! Стоп! Стоп!"

Подарила сердце на долгую память
Полетела вниз, как осенний листок
Отворила дверцу, когда не смогла я
Сказать ему: "Стоп! Стоп! Стоп!"

Подарила сердце на долгую память
Полетела вниз, как осенний листок
Отворила дверцу, когда не смогла я
Сказать ему: "Стоп! Стоп! Стоп!"

Стоп! Стоп! Стоп!
Стоп! Стоп! Стоп!

English Translation

For a long time I didn't believe, but he rushed me.
My arrogant hero urged me.
Lulled me with his words, beckoned me with his eyes.
Brilliant, handsome, like a souvenir

And when I suddenly fell in love with him,
Since I have never loved before,
My heart, on leash followed him everywhere,
I gave it to him as a souvenir.

I gave him my heart to be remembered.
Started falling down like an autumn leaf.
Opened the door when I couldn't tell him:
"Stop! Stop! Stop!"

I gave him my heart to be remembered.
Started falling down like an autumn leaf.
Opened the door when I couldn't tell him:
"Stop! Stop! Stop!"

I will become invisible, like a radio wave.
Whatever is my fate, I cannot escape it.
I gave him my heart and after
I will give myself to him like a souvenir.

I gave him my heart to be remembered.
Started falling down like an autumn leaf.
Opened the door when I couldn't tell him:
"Stop! Stop! Stop!"

I gave him my heart to be remembered.
Started falling down like an autumn leaf.
Opened the door when I couldn't tell him:
"Stop! Stop! Stop!"

I gave him my heart to be remembered.
Started falling down like an autumn leaf.
Opened the door when I couldn't tell him:
"Stop! Stop! Stop!"

I gave him my heart to be remembered.
Started falling down like an autumn leaf.
Opened the door when I couldn't tell him:
"Stop! Stop! Stop!"

"Stop! Stop! Stop!"
"Stop! Stop! Stop!"

Lời Việt

Стоп Стоп Стоп / Stop Stop Stop (Russian Version) | Nu Virgos

Đã từ lâu tôi mất đi niềm tin, nhưng hắn bất chợt đến bên tôi
Chàng người hùng kiêu hãnh của tôi đã làm tôi rạo rực
Ru tôi bằng những lời đường mật, nháy ánh mắt ra hiệu cho tôi
Tài hoa, đẹp mã, như một kỷ vật

Và rồi bỗng dưng tôi phải lòng hắn
Từ thuở tôi chưa bao giờ biết yêu là chi
Con tim tôi như bị xiềng xích theo hắn khắp chốn
Tôi đã trao cho hắn như một kỷ vật

Tôi trao con tim mình cho hắn để được nhớ nhung
Tim tôi bắt đầu rơi rụng tựa chiếc lá thu vàng
Mở cửa tâm hồn khi tôi không thể nói với hắn:
“Ngưng đi! Thôi đi! Đủ lắm rồi đấy!”

Tôi trao con tim mình cho hắn để được nhớ nhung
Tim tôi bắt đầu rơi rụng tựa chiếc lá thu vàng
Mở cửa tâm hồn khi tôi không thể nói với hắn:
“Ngưng đi! Thôi đi! Đủ lắm rồi đấy!”

Tôi sẽ trở nên vô hình tựa như sóng vô tuyến
Dù định mệnh sắp đặt tôi ra sao, tôi không thể trốn tránh
Tôi đã trao hắn con tim mình và rồi
Tôi sẽ trao hắn con người tôi như một kỷ vật

Tôi trao con tim mình cho hắn để được nhớ nhung
Tim tôi bắt đầu rơi rụng tựa chiếc lá thu vàng
Mở cửa tâm hồn khi tôi không thể nói với hắn:
“Ngưng đi! Thôi đi! Đủ lắm rồi đấy!”

Tôi trao con tim mình cho hắn để được nhớ nhung
Tim tôi bắt đầu rơi rụng tựa chiếc lá thu vàng
Mở cửa tâm hồn khi tôi không thể nói với hắn:
“Ngưng đi! Thôi đi! Đủ lắm rồi đấy!”

Tôi trao con tim mình cho hắn để được nhớ nhung
Tim tôi bắt đầu rơi rụng tựa chiếc lá thu vàng
Mở cửa tâm hồn khi tôi không thể nói với hắn:
“Ngưng đi! Thôi đi! Đủ lắm rồi đấy!”

Tôi trao con tim mình cho hắn để được nhớ nhung
Tim tôi bắt đầu rơi rụng tựa chiếc lá thu vàng
Mở cửa tâm hồn khi tôi không thể nói với hắn:
“Ngưng đi! Thôi đi! Đủ lắm rồi đấy!”

“Ngưng đi! Thôi đi! Đủ lắm rồi đấy!”
“Ngưng đi! Thôi đi! Đủ lắm rồi đấy!”

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.