HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Peace In The Valley | Elvis Presley tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Peace In The Valley | Elvis Presley

Well, I'm tired and so weary
But I must go along
Till the lord will come and call, call me away, oh yeah
Well the morning's so bright
And the Lamb is the light
And the night, night is as black as the sea, oh yes
('and the night, night is as fair as the day, oh yes')

(There will be peace in the valley for me, some day)
There will be peace in the valley for me, oh Lord I pray
(There'll be no sadness, no sorrow, my Lord,
no trouble, trouble I see)
There will be peace in the valley for me

Well the bear will be gentle
And the wolf will be tame
And the lion shall lay down, down by the lamb, oh yes
And the beasts from the wild
Shall be led by a child
And I'll be changed, changed from this creature that I am, oh yes

(There will be peace in the valley for me, some day)
There will be peace in the valley for me, oh Lord I pray
(There'll be no sadness, no sorrow, oh my Lordy, no trouble, trouble I see)
There will be peace in the valley for me, [for me]

Lời Việt

Peace In The Valley | Elvis Presley

Ôi, con mệt mỏi và kiệt sức
Nhưng con vẫn phải đi tiếp
Cho đến khi Chúa đến và gọi con, gọi con đi, oh yeah
Chao ôi! Sớm mai thật rực rỡ
Và Con Chiên là ánh sáng
Còn màn đêm, màn đêm tăm tối như biển cả, oh, đúng vậy
(đêm, đêm cũng ngang bằng ngày, oh đúng vậy)

(Sẽ có chốn yên nghỉ dành cho con, ngày nào đó)
Sẽ có chốn yên nghỉ dành cho con, ôi, lạy Chúa, con cầu xin)
(Một chốn không lo âu, không phiền muộn, Chúa ơi,
không còn gặp phải những gian truân, những khó nhọc)
Sẽ có chốn yên nghỉ dành cho con

Hay ôi! gấu hung hăng bỗng trở nên nhẹ nhàng
Chó sói dữ cũng được thuần hóa
Đến cả chúa sơm lâm cũng phải quy phục trước con chiên, oh yes
Và hết thảy thú vật hoang dã
Đều được chăn dắt bởi một đứa trẻ
Và con sẽ được thay đổi, thay đổi bản chất trong con!

(Sẽ có chốn yên nghỉ dành cho con, ngày nào đó)
Sẽ có chốn yên nghỉ dành cho con, ôi, lạy Chúa, con cầu xin
(Một chốn không lo âu, không phiền muộn, Chúa ơi,
không còn gặp phải những gian truân, những khó nhọc)
Sẽ có chốn yên nghỉ dành cho con [cho con].

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.