HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Troublemaker | Taio Cruz tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Troublemaker | Taio Cruz

I saw when you arrived looking like a super model
Your ass from the side looks just like a coke bottle
I love the way you ride, put that thing on full throttle
So get get get get up on the saddle

I wanna see you move like they move it in Jamaica
Pretend that I'm a dinner, she gon' be my salt shaker
You ain't tryin' to hide it, girl you're a troublemaker
And I'm a troublemaker

I throw my hands up
If you believe in me now
I keep my hands up
And do it all for the now
I sing and

Oheohoeoh ahah
Oheohoeoh ahah
Oheohoeoh ahah
Oheohoeoh ahah

Sexy lil mama
It's really nice to meet you
Can I be in you classroom
And be your private teacher
If I bring on my camera
Would you be in my feature
Cuz we gon' do some things
Hope your dad ain't a preacher

I wanna see you move like the movie in Jamaica
Pretend that I'm a dinner, she gon' me my salt shaker
You ain't tryin' to hide it, girl you're a troublemaker
And I'm a troublemaker

I throw my hands up
If you believe in me now
I keep my hands up
And do it all for the now
I sing and

Oheohoeoh ahah
Oheohoeoh ahah
Oheohoeoh ahah
Oheohoeoh ahah

I love the way you dance
Oh, it makes me crazy
I wanna see you move
So just let it go, baby
I feel like we can do this
If you wanna go with it
Let's take it to the top
P-p-push it to the limit
Take it to the top
P-p-push it to the limit, to the limit, to the limit
To the limit, limit, limit

I throw my hands up
If you believe in me now
I keep my hands up
And do it all for the now
I sing and

Oheohoeoh ahah
Oheohoeoh ahah
Oheohoeoh ahah
Oheohoeoh ahah

Oheohoeoh ahah
Oheohoeoh ahah
Oheohoeoh ahah
Oheohoeoh ahah

Lời Việt

Troublemaker | Taio Cruz

Anh thấy khi em đến trông như một siêu mẫu
Mông em từ phía này nhìn như chai coca-cola
Anh thích cách em cưỡi, đút thứ ấy vào sâu trong họng
Thế nên leo leo leo leo lên yên ngựa nào

Anh muốn thấy em sẩy như người ta sẩy ở Jamaica
Cứ vờ như anh là bữa ăn, nàng ta sẽ là hũ muối của tôi
Em không cần cố che đậy, cưng à, em là kẻ phá rối
Và anh là kẻ phá rối

Anh giơ tay mình lên
Nếu lúc này em tin anh
Anh giữ tay mình cao
Và lúc này cứ giữ như thế
Anh hát và

Oheohoeoh ahah
Oheohoeoh ahah
Oheohoeoh ahah
Oheohoeoh ahah

Hỡi cục cưng xinh xắn gợi tình
Vô cùng hân hạnh được biết em
Anh có thể vào phòng học của em
Và là thầy giáo riêng của em chứ
Nếu anh mang theo máy quay
Em sẽ là bạn diễn của anh chứ
Vì ta sẽ làm một vài điều gì đó
Hy vọng cha em không phải kẻ thuyết giáo

Anh muốn thấy em sẩy như người ta sẩy ở Jamaica
Cứ vờ như anh là bữa ăn, nàng ta sẽ là hũ muối của tôi
Em không cần cố che đậy, cưng à, em là kẻ phá rối
Và anh là kẻ phá rối

Anh giơ tay mình lên
Nếu lúc này em tin anh
Anh giữ tay mình cao
Và lúc này cứ giữ như thế
Anh hát và

Oheohoeoh ahah
Oheohoeoh ahah
Oheohoeoh ahah
Oheohoeoh ahah

Anh yêu cách em đung đưa
Làm cho anh phát cuồng
Anh muốn thấy em nhảy
Thế thì cứ lắc đi cưng ơi
Anh thấy như ta có thể làm chuyện này
Nếu em muốn chiều theo
Hãy chơi đến tận đỉnh nào
Sung đến giới hạn tột cùng
Chơi lên đến tận đỉnh
Sung đến tột cùng, đến tột cùng, đến tột cùng
Đến tột cùng, đến tột cùng, đến tột cùng

Anh giơ tay mình lên
Nếu lúc này em tin anh
Anh giữ tay mình cao
Và lúc này cứ giữ như thế
Anh hát và

Oheohoeoh ahah
Oheohoeoh ahah
Oheohoeoh ahah
Oheohoeoh ahah

Oheohoeoh ahah
Oheohoeoh ahah
Oheohoeoh ahah
Oheohoeoh ahah

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.