HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Dirty Mind (18+) | 3OH!3 tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Dirty Mind (18+) | 3OH!3

Dirty mind, dirty mind, d-d-d-d-dirty mind
Dirty mind, dirty mind, d-d-d-d-dirty mind

I tried to leave the house but she won’t let me out
Deadbolts lock got me strapped to the couch
She’s got a dirtier mind than my mouth
I hate to say the more you fuck the better for your health

She wants me at the party
She wants me at the mall
She wants me in the bathroom stall
She wants me at the party
She wants me at the mall
She wants me in the bathroom stall

Hey you, I know what you gonna do
I wanna be the person that you do it to
Hey you, I wanna be the person you do, you do, you do, you do

Hey you, I know what you gonna do
I wanna be the person that you do it to
Hey you, I wanna be the person you do, you do, you do, you do

Dirty mind, dirty mind, d-d-d-d-dirty mind
Dirty mind, dirty mind
She just wants to fuck me all the time
Time, time, all the time [x3]
She just wants to fuck me all the time

Of course I’m not mad about too much sex
I’m mad because I gotta be at home by six
Just because you learned a new posi-tion
F*ck it, let’s do it in the kitchen

She wants me at the party
She wants me at the mall
She wants me in the bathroom stall
She wants me at the party
She wants me at the mall
She wants me in the bathroom stall

Hey you, I know what you gonna do
I wanna be the person that you do it to
Hey you, I wanna be the person you do, you do, you do, you do

Hey you, I know what you gonna do
I wanna be the person that you do it to
Hey you, I wanna be the person you do, you do, you do, you do

Dirty mind, dirty mind, d-d-d-d-dirty mind
Dirty mind, dirty mind
She just wants to fuck me all the time
Dirty mind, dirty mind, d-d-d-d-dirty mind
Dirty mind, dirty mind
She just wants to fuck me all the time
Time, time, all the time [3x]
She just wants to fuck me all the time

D-d-dirty, dirty, dirty
Dirty, dirty mind
Dirty, dirty, dirty
Dirty, dirty mind mind mind mind…

Dirty mind, dirty mind, d-d-d-d-dirty mind
Dirty mind, dirty mind
She just wants to fuck me all the time
Dirty mind, dirty mind, d-d-d-d-dirty mind
Dirty mind, dirty mind
She just wants to fuck me all the time time time

Lời Việt

Dirty Mind (18+) | 3OH!3

Tâm trí dơ bẩn, tâm trí dơ bẩn, tâm trí d-d-d-d-dơ bẩn
Tâm trí dơ bẩn, tâm trí dơ bẩn, tâm trí d-d-d-d-dơ bẩn

Tôi cố chuồn khỏi nhà nhưng con nhỏ đó ứ chịu cho tôi đi
Nó lấy ổ khóa xích tôi kẹt cứng trên giường
Đầu óc nó còn bẩn thỉu hơn mồm mép tôi nữa
Tôi ghét phải nói rằng bạn phang dữ dội chừng nào bạn khỏe như trâu chừng nấy

Con nhỏ đó "muốn" tôi ở bữa tiệc
Con nhỏ đó "muốn" tôi ở trung tâm thương mại
Con nhỏ đó "muốn" tôi trong buồng tắm
Con nhỏ đó "muốn" tôi ở bữa tiệc
Con nhỏ đó "muốn" tôi ở trung tâm thương mại
Con nhỏ đó "muốn" tôi trong buồng tắm

Này cưng, anh biết cưng định làm gì
Anh muốn được là người cưng phang
Này cưng, anh muốn được là người cưng phang, cưng phang, cưng phang, cưng phang

Này cưng, anh biết cưng định làm gì
Anh muốn được là người cưng phang
Này cưng, anh muốn được là người cưng phang, cưng phang, cưng phang, cưng phang

Tâm trí dơ bẩn, tâm trí dơ bẩn, tâm trí d-d-d-d-dơ bẩn
Tâm trí dơ bẩn, tâm trí dơ bẩn
Con nhỏ đó lúc nào cũng muốn phang tôi hết
Suốt, suốt, suốt mọi lúc [x3]
Con nhỏ đó lúc nào cũng muốn phang tôi hết

Dĩ nhiên anh không hề nổi đóa chuyện phang phiếc liền tùng tục
Anh phát mệt vì phải về nhà lúc sáu giờ thôi
Chỉ vì cưng đã học một "tư thế" mới
Phang đi, cứ phang trong nhà bếp

Con nhỏ đó "muốn" tôi ở bữa tiệc
Con nhỏ đó "muốn" tôi ở trung tâm thương mại
Con nhỏ đó "muốn" tôi trong buồng tắm
Con nhỏ đó "muốn" tôi ở bữa tiệc
Con nhỏ đó "muốn" tôi ở trung tâm thương mại
Con nhỏ đó "muốn" tôi trong buồng tắm

Này cưng, anh biết cưng định làm gì
Anh muốn được là người cưng phang
Này cưng, anh muốn được là người cưng phang, cưng phang, cưng phang, cưng phang

Này cưng, anh biết cưng định làm gì
Anh muốn được là người cưng phang
Này cưng, anh muốn được là người cưng phang, cưng phang, cưng phang, cưng phang

Tâm trí dơ bẩn, tâm trí dơ bẩn, tâm trí d-d-d-d-dơ bẩn
Tâm trí dơ bẩn, tâm trí dơ bẩn
Con nhỏ đó lúc nào cũng muốn phang tôi hết
Tâm trí dơ bẩn, tâm trí dơ bẩn, tâm trí d-d-d-d-dơ bẩn
Tâm trí dơ bẩn, tâm trí dơ bẩn
Con nhỏ đó lúc nào cũng muốn phang tôi hết
Suốt, suốt, suốt mọi lúc [x3]
Con nhỏ đó lúc nào cũng muốn phang tôi hết

D-d-dơ bẩn, dơ bẩn, dơ bẩn
Tâm trí dơ bẩn, dơ bẩn
Dơ bẩn, dơ bẩn, dơ bẩn
Tâm trí tâm trí tâm trí tâm trí dơ bẩn, dơ bẩn

Tâm trí dơ bẩn, tâm trí dơ bẩn, tâm trí d-d-d-d-dơ bẩn
Tâm trí dơ bẩn, tâm trí dơ bẩn
Con nhỏ đó lúc nào cũng muốn phang tôi hết
Tâm trí dơ bẩn, tâm trí dơ bẩn, tâm trí d-d-d-d-dơ bẩn
Tâm trí dơ bẩn, tâm trí dơ bẩn
Con nhỏ đó lúc nào cũng muốn phang tôi hết

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.