HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài We Are Unity | Various Artists tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

We Are Unity | Various Artists

I have a dream
a dream of what I wanna be
I wanna be free
that's what my heart keeps telling me

Give me your hand
we'll find the way
if people out there
we will the same.
if we help each other
I just know we can succeed .

We are one
but we are different
we're from all around the world
we share the same sun
we share the same ocean
We're every boy and girl
come together
and share our dreams
to be among the stars
and we know that it's destiny
and we are unity
we are unity.

I do believe
oh I believe in destiny
it's up to me
to make it into reality

Give me your hand
we'll find the way
if people out there
we will the same.
if we help each other
I just know we can succeed .

We are one
but we are different
we from all around the world
we share the same sun
we share the same ocean
we are every boy and girl
come together
and share our dream
to be among the star
and we know that it's destiny
and we are unity.

No matter where you from
or who you are
we can find the common place to be that
we are friends

We are one
but we are different
we from all around the world
we share the same sun
we share the same ocean
oh.. oh...

We are one
but we are different
we from all around the world
we share the same sun
we share the same ocean
we are every boy and girl
come together
and share our dream
to be among the star
and we know that is destiny
and we are unity

We are unity.

Lời Việt

We Are Unity | Various Artists

Tôi có một ước mơ
Ước mơ được làm chính mình
Tôi muốn được tự do
Đó là những điều trái tim vẫn luôn mách bảo.

Giúp tôi một tay
Chúng ta sẽ tìm thấy con đường cho riêng mình
Không kể những người ngoài kia có ra sao
Chúng ta sẽ luôn như vậy
Nếu giúp đỡ lẫn nhau
Tôi biết, tất cả chúng ta đều có thể thành công.

Chúng ta là một
Nhưng chúng ta đều khác biệt
Ta đến từ khắp nơi trên Trái Đất này
Cùng nhau san sẻ từng ánh nắng của một mặt trời
Cùng nhau sẻ chia một đại dương
Chúng ta là tất cả các chàng trai cô gái
Hãy đến đây nào
Và cùng nhau chia sẻ những ước mơ
Để sống giữa những tinh tú
Ta đều biết đó chính là định mệnh
Và chúng ta sẽ cùng nhau đoàn kết lại
Chúng ta cùng đoàn kết.

Tôi thực sự tin
Tôi tin vào định mệnh
Tất cả phụ thuộc vào tôi
Để biến nó thành hiện thực.

Giúp tôi một tay
Chúng ta sẽ tìm thấy con đường cho riêng mình
Không kể những người ngoài kia có ra sao
Chúng ta sẽ luôn như vậy
Nếu giúp đỡ lẫn nhau
Tôi biết, tất cả chúng ta đều có thể thành công.

Chúng ta là một
Nhưng chúng ta đều khác biệt
Ta đến từ khắp nơi trên Trái Đất này
Cùng nhau san sẻ từng ánh nắng của một mặt trời
Cùng nhau sẻ chia một đại dương
Chúng ta là tất cả các chàng trai cô gái
Hãy đến đây nào
Và cùng nhau chia sẻ những ước mơ
Để sống giữa những tinh tú
Ta đều biết đó chính là định mệnh
Và chúng ta sẽ cùng nhau đoàn kết lại
Chúng ta cùng đoàn kết.

Dù bạn có đến từ nơi đâu
Hay dù bạn có là ai
Chúng ta đều có thể tìm thấy một thế giới mở, nơi tất cả đều là bạn bè.

Chúng ta là một
Nhưng chúng ta đều khác biệt
Ta đến từ khắp nơi trên Trái Đất này
Cùng nhau san sẻ từng ánh nắng của một mặt trời.

Chúng ta là một
Nhưng chúng ta đều khác biệt
Ta đến từ khắp nơi trên Trái Đất này
Cùng nhau san sẻ từng ánh nắng của một mặt trời
Cùng nhau sẻ chia một đại dương
Chúng ta là tất cả các chàng trai cô gái
Hãy đến đây nào
Và cùng nhau chia sẻ những ước mơ
Để sống giữa những tinh tú
Ta đều biết đó chính là định mệnh
Và chúng ta sẽ cùng nhau đoàn kết lại
Chúng ta cùng đoàn kết.

Chúng ta cùng nhau đoàn kết...

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.