HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài You And Me | Ryan Star tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

You And Me | Ryan Star

Saw you standing across the room
I find my way to your heart
Couldn't speak, I couldn't move
I find my way to your heart

Till it's you and me
I've seen your eyes before
And it's you and me
I don't want anything more

Keep your window opened up
I find my way to your heart
Don't have money, I don't have much but,
I find a way to your heart

Till it's you and me
I'll keep you safe and warm
And it's you and me
I don't want anything more

And I remember you
(And all the things that we have planned)
And I remember you
(And all the things that set us free)
I will come back for you

And me
I've seen your eyes before
And it's you and me
I don't want anything more
Till it's you and me
(I'll keep you safe and warm)
And it's you and me
(I don't want anything more)

Lời Việt

You And Me | Ryan Star

Anh thấy em đang đứng bên kia phòng
Anh tìm lối dẫn đến con tim em
Không thể nói, không thể chuyển
Anh tìm lối dẫn đến con tim em

Cho đến khi em và anh thành đôi
Anh đã gặp đôi mắt em từ trước
Và đó là em và anh
Anh không muốn gì hơn thế

Hãy giữ cửa sổ nhà em luôn mở
Anh tìm lối dẫn đến con tim em
Không cần tiền, không cần nhiều nhưng
Anh tìm lối dẫn đến con tim em

Cho đến khi em và anh thành đôi
Anh đã gặp đôi mắt em từ trước
Và đó là em và anh
Anh không muốn gì hơn thế

Và anh nhớ em
(Và tất cả những gì ta đã định)
Và anh nhớ em
(Và tất cả những gì đã giải thoát cho ta)
Anh sẽ quay về bên em

Và anh
Anh đã gặp đôi mắt em từ trước
Và đó là em và anh
Anh không muốn gì hơn thế
Cho đến khi em và anh thành đôi

(Anh sẽ che chở em an toàn và ấm áp)
Và đó là em và anh
(Anh không muốn gì hơn)

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.