HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Dead | My Chemical Romance tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Dead | My Chemical Romance

And if your heart stops beating
I'll be here wondering
Did you get what you deserve?
The ending of your life

And if you get to heaven
I'll be here waiting, baby

Did you get what you deserve?
The end and if your life won't wait
Then your heart can't take this

Have you heard the news that you're dead?
No one ever had much nice to say
I think they never liked you anyway
Oh take me from the hospital bed
Wouldn't it be grand aint it exactly
what you planned
And wouldn't it be great if
We were dead

Oh ..Dead!

Tongue tied and oh so squeamish
You never fell in love
Did you get what you deserve?
The ending of your life

And if you get to heaven
I'll be here waiting, baby
Did you get what you deserve?
The end and if your life won't wait
Then your heart can't take this

Have you heard the news that you're dead
No one ever had much nice to say
I think they never liked you anyway
[DEAD! lyrics on http://www.metrolyrics.com]

Oh take
Me from the hospital bed
Wouldn't it be grand
To take a pistol by the hand
And wouldn't it be great if
We were dead

And in my honest observation
During this operation
Found a complication
In your heart, so long
Cause now you've got
Maybe just two weeks to live
Is that the most the both of you can give?

One Two,
One Two Three Four
LA LA LA LA LA
LA LA LA LA LA LA
LA LA LA LA LA LA LA!
Well come on..
LA LA LA LA LA
LA LA LA LA LA LA
LA LA LA LA LA LA LA!
Oh Motherf**ker

If life ain't just a joke
Then why are we laughing?
If life ain't just a joke
Then why are we laughing?
If life ain't just a joke
Then why are we laughing?
If life ain't just a joke
Then why am I dead?

Dead!

Lời Việt

Dead | My Chemical Romance

Và nếu trái tim em ngừng đập
Tôi sẽ ở đây và tự hỏi
Liệu em đã có được những gì em xứng đáng được nhận chưa?
Đoạn kết của cuộc đời em

Và nếu em được lên Thiên Đàng
Tôi sẽ vẫn ở đây chờ đợi.cưng à

Em đã có được những gì em xứng đáng được nhận chưa?
Sự kết thúc và nếu cuộc sống của em không chờ thêm được nữa
Trái tim em không thể níu kéo thêm được

Em nghe tin là em đã chết chưa?
Chẳng ai có thể vui cười được nữa
Dù sao thì tôi nghĩ họ cũng không ưa em lắm
Oh hãy đưa tôi tới giường bệnh đi
Điều đó quan trọng với em chứ?
Đó có phải là những gì em đã lên kế hoạch không?
Và có thật là tuyệt nếu chúng ta đều chết phải không?

Oh..cái chết


Lưỡi tê rần và ôi,thật là buồn nôn
Em đã chẳng bao giờ yêu
Liệu em đã có được những gì em xứng đáng được nhận chưa?
Sự kết thúc và nếu cuộc sống em không chờ thêm được nữa

Và nếu em được lên Thiên Đàng
Tôi sẽ vẫn ở đây chờ đợi.cưng à
Liệu em đã có được những gì em xứng đáng được nhận chưa?
Sự kết thúc và nếu cuộc sống em không chờ thêm được nữa
Trái tim em không thể níu kéo thêm được.

Em nghe tin là em đã chết chưa?
Chẳng ai có thể vui cười được nữa
Dù sao thì tôi nghĩ họ cũng không ưa em lắm
Oh hãy đưa tôi tới giường bệnh đi
Điều đó quan trọng với em chứ?
Đó có phải là những gì em đã lên kế hoạch không?
Và có thật là tuyệt nếu chúng ta đều chết phải không?


Và điều đáng yêu nhất tôi nhận ra
Trong suốt quãng đời này
Trái tim em chỉ gặp toàn những điều rắc rối
Và giờ em còn
Có lẽ chì 2 tuần để sống nốt
Đó có phải là tất cả những gì cà 2 chúng ta có thể để lại?

Một hai
Một hai ba bốn
LA LA LA LA LA
LA LA LA LA LA LA
LA LA LA LA LA LA LA!
Chết đi nào
LA LA LA LA LA
LA LA LA LA LA LA
LA LA LA LA LA LA LA!
Ôi,chết tiệt.

Nếu cuộc đời không phải là trò đùa
sao chúng ta lại đang cười?
Nếu cuộc đời không phải là trò đùa
sao chúng ta lại đang cười?
Nếu cuộc đời không phải là trò đùa
sao chúng ta lại đang cười?
Nếu cuộc đời không phải là trò đùa
Sao tôi lại phải chết?

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.