HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Love Is Free | Sheryl Crow tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Love Is Free | Sheryl Crow

Love is free

One
Two
One, two, three!

She got a shack
Floating down the Pontchartrain
With the water rolling in
You gotta swim
before the levees start to crack

Another day
Another dollar down the drain
You go to town
No one's around
Cause if you drown
there ain't no hope for coming back

It ain't no big thing if you lose your faith
They kinda like to keep you in your place
You never know what might be coming your way

Oh everybody
Devil take your money
Money's got no hold on me
Oh oh everybody's making love
cause love is free

You go to church
and pray to God for no more rain
A Cadillac
A paper sack
well hey there Jack
you want some bourbon for the pain

Hey tambourine
Ain't no rhythm on the street

With the voodoo
What do you do
when the radio just plays on anyway?

Those crazy fingers in your jelly jar -*
They'll jack your money
while you sleep in you car
They got the karma
they ain't getting too far

Oh everybody
Devil take your money
My money's got no hold on me
Oh oh everybody's making love
cause love is free

Everybody come together
Everybody come together
Everybody come together
Everybody come together

Yeah everybody
Devil take your money
Money got no hold on me
Oh oh everybody's making love
cause love is free

Oh everybody
Devil take your money
Money got no hold of me
oh oh everybody's making love
cause love is free

Love is free

Love is free

Lời Việt

Love Is Free | Sheryl Crow

1
2
1,2,3 !

Cô ấy lang thang
trôi dạt về Pontchartrain
Dệp dềnh trên nước
có lẽ bạn phải bơi
trước khi bờ đê bị vỡ ra

Một ngày khác
tờ đô-la rơi xuống cống
Khi bạn xuống phố
Chẳng ai quanh đây
Nếu như là bạn rơi xuống đó
sẽ chẳng có hy vọng gì để sống còn

Chẳng có gì lớn hơn việc bạn mất đi niềm tin
cũng giống như việc giữ chặt bạn một chỗ
Có thể bạn chẳng biết được chuyện gì sẽ xảy đến

oh, mọi người
Quỷ dữ lấy tiền của bạn
còn tiền bạc thì chẳng nắm giữ dc ta
Oh, mọi người
từ đó mà có tình yêu, vì tình yêu chẳng do tiền bạc
đúng vậy ..

Bạn đi vào giáo đường
Nguyện cầu cùng God cho vơi đi phiều ưu
MỘt chiếc Cadillac cùng hối phiếu
Đây này Jack, anh bạn có muốn chút rượu giải sầu
Này thì trống
Nhưng chẳng có giai điệu nào vang trên phố
MỘt chút ma thuật
bạn sẽ làm gì trong khi
chiếc radio cũng đang chơi khúc nhạc

Những ngón tay trơn xớt vào nỗi sợ hãi điếng người của bạn -*
Chúng nẫng mất tiền của bạn
khi bạn còn say giấc trong xe
Chúng gây tội ác,
nhưng cũng chẳng vượt xa hơn .

oh, mọi người
Quỷ dữ lấy tiền của bạn
còn tiền bạc thì chẳng nắm giữ dc ta
Oh, mọi người
từ đó mà có tình yêu, vì tình yêu chẳng do tiền bạc

Mọi người hãy đến cùng nhau
mọi người đến cùng nhau
mọi người đến cùng nhau
mọi người đến cùng nhau

oh, mọi người
Quỷ dữ lấy tiền của bạn
còn tiền bạc thì chẳng nắm giữ dc ta
Oh, mọi người
từ đó mà có tình yêu, vì tình yêu chẳng do tiền bạc

Tình yêu chẳng do tiền bạc.

-------- dịch hơi chối ..-------

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.