HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Hangover (ft. Flo Rida) | Taio Cruz tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Hangover (ft. Flo Rida) | Taio Cruz

i got a hangover, wo-oh!
i've been drinking too much for sure
i got a hangover, wo-oh!
i got an empty cup, pour me some more

so i can go until i blow up, eh
and i can drink until i throw up, eh
and i don't ever ever want to grow up, eh
i want to keep it going, keep keep it going, going, going, going...

i got a little bit trashed last night, night
i got a little bit wasted, yeah yeah
i got a little bit mashed last night, night
i got a little shhh faced it, yeah yeah

oh oh oh oh oh
i'm on the roof
oh oh oh oh oh
if you don't know
oh oh oh oh oh
well now you know
oh oh oh oh oh

i got a hangover, wo-oh!
i've been drinking too much for sure
i got a hangover, wo-oh!
i got an empty cup, pour me some more

so i can go until i blow up, eh
and i can drink until i throw up, eh
and i don't ever ever want to grow up, eh
i want to keep it going, keep keep it going, come on!

[flo rida]
drink up! cause a body in a body ....
end up on the floor, .... you clueless
.... what the hell you're doing
.... you know what? come again
give me henny, give me ..., give me liquor, give me champagne
.....
.... .
again and again ....
wasted so much, irrelevant
.....
i got the hang of it, that's my limousine
....
....
i show up but i never throw up, so let the drinks ...

i got a hangover, wo-oh!
i've been drinking too much for sure
i got a hangover, wo-oh!
i got an empty cup, pour me some more

so i can go until i blow up, eh
and i can drink until i throw up, eh
and i don't ever ever want to grow up, eh
i want to keep it going, keep keep it going, come on!
going, going, going. going..... come on!
going, going, going. going..... come on!

i got a hangover, wo-oh!
i've been drinking too much for sure
i got a hangover, wo-oh!
i got an empty cup, pour me some more

so i can go until i blow up, eh
and i can drink until i throw up, eh
and i don't ever ever want to grow up, eh
i want to keep it going, keep keep it going, come on!

Lời Việt

Hangover (ft. Flo Rida) | Taio Cruz

Tôi có hơi men, wo-oh!
Chắn chắn là tôi đã uống quá nhiều rồi
Tôi có hơi men, wo-oh!
Cốc tôi rỗng tuếch rồi, rót thêm cho tôi đi

Để tôi có thể oanh tạc đến lúc tanh bành
Và tôi có thể uống đến khi tôi nôn ra hết
Và tôi không hề muốn lớn lên đâu
Tôi muốn vẫn như thế, …n…h…ư…t…h…ế…

Tôi hơi hơi tệ hại đêm qua
Tôi hơi hơi say sưa, yeah yeah
Tôi hơi hơi bê bối đêm qua
Tôi có một cái mặt hơi ngốc xít, yeah yeah

oh oh oh oh oh
Tôi leo lên mái nhà
oh oh oh oh oh
Nếu bạn không biết
oh oh oh oh oh
Thế giờ biết rồi đấy
oh oh oh oh oh

Tôi có hơi men, wo-oh!
Chắn chắn là tôi đã uống quá nhiều rồi
Tôi có hơi men, wo-oh!
Cốc tôi rỗng tuếch rồi, rót thêm cho tôi đi

Để tôi có thể oanh tạc đến lúc tanh bành
Và tôi có thể uống đến khi tôi nôn ra hết
Và tôi không hề muốn lớn lên đâu
Tôi muốn vẫn như thế, …n…h…ư…t…h…ế… vô nào!

[flo rida]
Cụng nào! Vì mấy cơ thể quấn lấy cơ thể lăn lóc trên sàn
Bạn đếch biết gì sất
Bạn đang làm cái quái quỷ gì cơ?
Bạn biết không? Nhào vô nữa đi
Đưa tôi chai Henny (Hennessy), đưa tôi, đưa tôi cốc rượu, đưa tôi sâm-panh
Nữa và nữa
Say bét nhè rồi, đếch liên can
Tôi kiểm soát cả rồi, đấy là con limousine của tôi
Tôi phô mặt ra chứ chưa hề nôn ra, thế nên lôi chỗ rượu ra nào…

Tôi có hơi men, wo-oh!
Chắn chắn là tôi đã uống quá nhiều rồi
Tôi có hơi men, wo-oh!
Cốc tôi rỗng tuếch rồi, rót thêm cho tôi đi

Để tôi có thể oanh tạc đến lúc tanh bành
Và tôi có thể uống đến khi tôi nôn ra hết
Và tôi không hề muốn lớn lên đâu
Tôi muốn vẫn như thế, …n…h…ư…t…h…ế… vô nào!
Vẫn như thế, …n…h…ư…t…h…ế… vô nào!
Vẫn như thế, …n…h…ư…t…h…ế… vô nào!

Tôi có hơi men, wo-oh!
Chắn chắn là tôi đã uống quá nhiều rồi
Tôi có hơi men, wo-oh!
Cốc tôi rỗng tuếch rồi, rót thêm cho tôi đi

Để tôi có thể oanh tạc đến lúc tanh bành
Và tôi có thể uống đến khi tôi nôn ra hết
Và tôi không hề muốn lớn lên đâu
Tôi muốn vẫn như thế, …n…h…ư…t…h…ế… vô nào!

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.