HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài All Fall Down | One Republic tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

All Fall Down | One Republic

All Fall Down

Step out the door and it feels like rain
That's the sound (that's the sound) on your window pane
Take to the streets but you can't ignore
That's the sound (that's the sound) you're waiting for

You feel that your world starts crashing down
Whenever you're world starts crashing down
Whenver your world starts crashing down
That's when you find me.

Yeah God love your soul and your aching bones
Take a breath, take a step, maybe down below
Everyone's the same
My fingers to my toes
We just can't get a ride
But we're on the road

If ever your world starts crashing down
Whenever your world starts crashing down
Whenever your world starts crashing down
That's when you find me.

(Yeah) Lost til you're found
Swim til you drown
Know that we all fall down
Love til you hate
Jump til you break
Know that we all fall down

If ever your world starts crashing down
Whenever your world starts crashing down
If ever your world starts crashing down
That's when you'll find (find) me

Lost til you're found
Swim til you drown
Know that we all fall down
Love til you hate
Jump til you break
Know that we all fall down

All fall down, we all fall down, all fall down
We all fall down, all fall down, all fall down

Lost til you're found
Swim til you drown
Know that we all fall down
Love til you hate
Jump til you break
Know that we all fall down

Lời Việt

All Fall Down | One Republic

Tất cả đều gục ngã

Bước ra khỏi cửa và cảm thấy như trời sắp mưa
Đó là âm thanh (đó là âm thanh) từ ô cửa kính của bạn
Dạo qua những con phố nhưng bạn không thể phớt lờ
Đó là âm thanh (đó là âm thanh) bạn đang đợi chờ

Bạn cảm thấy thế giới của em bắt đầu sụp đổ
Mỗi khi thế giới của bạn bắt đầu sụp đổ
Mỗi khi thế giới của bạn bắt đầu sụp đổ
Đó là khi bạn tìm thấy tôi

Chúa mến tấm lòng và tấm thân đớn đau của bạn
Hãy thở đi, bước đi, có thể chậm bước
Mọi người cũng thế mà
Những ngón tay tới những ngón chân của tôi
Chẳng thể quá giang được ai
Nhưng vẫn độc bước trên con đường

Nếu có bao giờ thế giới của bạn bắt đầu sụp đổ
Mỗi khi thế giới của bạn bắt đầu sụp đổ
Mỗi khi thế giới của bạn bắt đầu sụp đổ
Đó là khi bạn tìm thấy tôi

(Yeah) Lạc lối cho đến khi bạn được tìm ra
Cứ bơi cho đến khi bạn bị nhấn chìm
Biết rằng tất cả chúng ta đều gục ngã hết thôi
Yêu cho đến khi bạn căm ghét
Nhảy cho đến khi bạn mệt
Biết rằng tất cả chúng ta đều gục ngã hết thôi

Nếu có bao giờ thế giới của bạn bắt đầu sụp đổ
Mỗi khi thế giới của bạn bắt đầu sụp đổ
Nếu có bao giờ thế giới của bạn bắt đầu sụp đổ
Đó là khi bạn tìm thấy tôi

Lạc lối cho đến khi bạn được tìm ra
Cứ bơi cho đến khi bạn bị nhấn chìm
Biết rằng tất cả chúng ta đều gục ngã hết thôi
Yêu cho đến khi bạn căm ghét
Nhảy cho đến khi bạn mệt
Biết rằng tất cả chúng ta đều gục ngã hết thôi

Tất cả chúng ta đều gục ngã, gục ngã mà thôi
Tất cả chúng ta đều gục ngã, gục ngã mà thôi

Lạc lối cho đến khi bạn được tìm ra
Cứ bơi cho đến khi bạn bị nhấn chìm
Biết rằng tất cả chúng ta đều gục ngã hết thôi
Yêu cho đến khi bạn căm ghét
Nhảy cho đến khi bạn mệt
Biết rằng tất cả chúng ta đều gục ngã hết thôi

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.