HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Freak The Freak Out | Victoria Justice tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Freak The Freak Out | Victoria Justice

Are you listening?
Hear me talk, Hear me sing.
Open up the door,
Is it less, is it more?
When you tell me to beware,
Are you here? Are you there?
Is it something I should know?
Easy come, Easy go.
Nodding your head,
Don't hear a word I said
Can't communicate, when you wait
Don't relate.
I try to talk to you
But you never even knew, so,
What's it gonna be,
Tell me can you hear me?

(Hear me, can you hear me?)
I'm so sick of it,
Your attention deficit
Never listen, never listen.
I'm so sick of it,
So I'm throwing on a fit
Never listen, never listen.

I scream your name,
It always stays the same.
I scream and shout,
So what I'm gonna do now
Is freak the freak out, hey!
Woah oh oh, Woah oh oh,
Woah oh oh, Woah oh oh oh.

Patience running thin
Running thin, come again
Tell me what I get
Opposite, opposite
Show me what is real
If it breaks does it heal
Open up your ear
Why you think that I'm here?
Keep me in the dark
Are you even thinking of me?
Is someone else above me
Gotta know, gotta know
What am I gonna do?
Cause I can't get through to you
So what's it gonna be
Tell me can you hear me?

I'm so sick of it,
Your attention deficit
Never listen, never listen.
I'm so sick of it,
So I'll throw another fit
Never listen, never listen.

I scream your name,
It always stays the same.
I scream and shout,
So what I'm gonna do now
Is freak the freak out, Hey!
Woah oh oh, Woah oh oh,
Woah oh oh, Woah oh oh

Easy come, easy go
Easy come, easy go

(Can you hear me?)

I scream your name,
It always stays the same.
I scream, and shout,
So what I'm gonna do now
Is freak the freak out, Hey!
Woah oh oh, Woah oh oh,
Woah oh oh, Woah oh oh oh.

I scream your name
But you never listen
No you never listen
But you never listen

Lời Việt

Freak The Freak Out | Victoria Justice

Anh đang lắng nghe chứ?
Nghe em nói, nghe em ca
Mở toang cánh cửa
Là ít hay là nhiều chứ?
Khi anh nói em hãy cẩn thận
Anh chẳng ở đây ư? Anh chẳng ở đó ư?
Có chuyện gì đó em nên biết phải không?
Dễ dàng đến rồi đi
Anh cứ gật đầu
Chẳng nghe một từ em đã nói
Chẳng chịu liên lạc trong khi anh chờ đợi
Chẳng thông cảm
Em cố nói chuyện với anh
Thế nhưng anh không bao giờ biết, vì thế
Đó là những gì sẽ diễn ra thôi
Hãy nói em, anh có thể nghe em được không?

(Nghe em, anh có thể nghe em được không)
Em phát ốm vì chuyện đó rồi
Anh chẳng chú ý chút gì cả
Không bao giờ lắng nghe, lắng nghe
Em phát ốm vì chuyện đó rồi
Vì thế em đang nổi cơn tam bành đây
Không bao giờ lắng nghe, lắng nghe

Em kêu tên anh
Vẫn luôn như thế
Em kêu và hét gào
Vì những gì em sẽ làm lúc này
Là quái dị, hơi sợ hãi, này
Woah oh oh, Woah oh oh,
Woah oh oh, Woah oh oh oh

Kiên nhẫn chạy chầm chậm
Chạy từ từ, lại đến lần nữa
Hãy nói những gì em hiểu
Thật đối ngược, đối ngược
Hãy cho em xem những gì thực tế đi
Nếu chia tay rồi làm lành
Bảnh tai anh lên đây này
Anh nghĩ sao em ở đây chứ?
Cứ để em trong bóng đêm
Anh không nghĩ đến em ư
Là một ai đó hơn em
Phải biết, phải biết
Những gì em sẽ làm không?
Vì em chẳng thể vuột mất anh
Vì thế đó những gì sẽ xảy đến
Hãy nói anh có thể lắng nghe em không?

Em phát ốm vì chuyện đó rồi
Anh chẳng chú ý chút gì cả
Không bao giờ lắng nghe, lắng nghe
Em phát ốm vì chuyện đó rồi
Vì thế em đang nổi cơn tam bành đây
Không bao giờ lắng nghe, lắng nghe

Em hét tên anh
Vẫn luôn như thế
Em kêu và hét gào
Vì những gì em sẽ làm lúc này
Là quái dị đấy, hơi sợ hãi đấy, này
Woah oh oh, Woah oh oh,
Woah oh oh, Woah oh oh oh

Dễ dàng đến rồi đi
Dễ dàng đến rồi đi

Anh có thể lắng nghe em không?

Em hét tên anh
Vẫn luôn như thế
Em kêu và hét gào
Vì những gì em sẽ làm lúc này
Là quái dị, hơi sợ hãi, này
Woah oh oh, Woah oh oh,
Woah oh oh, Woah oh oh oh

Em kêu tên anh
Thế nhưng anh không bao giờ lắng nghe
Không, không bao giờ anh nghe
Không bao giờ anh nghe

Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.