Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/content/79/11947379/html/favove.php on line 108
Give Me A Grade | Phineas & Ferb OST | BaiDich.com
  HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Give Me A Grade | Phineas & Ferb OST tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Give Me A Grade | Phineas & Ferb OST

Oh yeah! I have got something to say!

I have been burned by vague lesson plans and a free-floating curriculum!
I like my rules, baby, etched in stone, 'cause you know I am going to stick to them!
Can I get a syllabus a little discipline?
Judge me on a scale from A to F!
You wasted all my time learning how to rhyme, now left me hanging from a treble clef!

Somebody give me a grade!
(Somebody give me a grade, somebody give me a grade!)
I need the man keeping me down!
Somebody give me a grade!
(Somebody give me a grade, somebody give me a grade!)
Is there a red pen in this town?
Somebody give me a grade!
(Somebody give me a grade, somebody give me a grade!)
I already said it, I need that extra credit today!
(Somebody give me a grade, somebody give me a grade!)
And make it an A!

Oh, I am so upset!
I am stone cold honor role!
I won't be told how to vent!
I won't cry or sigh, I'm here to testify,
Up with the establishment!

My parents understand me, for conformity inside of me with which I can help the system out!
I ain't gonna waste my summer taking beatings from my drummer,
Put a mic in front of me and I'll shout!

Give me a grade!
(Somebody give me a grade, somebody give me a grade!)
You know I'm gonna rock the curve!
Somebody give me a grade!
(Somebody give me a grade, somebody give me a grade!)
The only letter I deserve!
Somebody give me a grade!
(Somebody give me a grade, somebody give me a grade!)
This isn't a request, I demand there be a test today!
(Somebody give me a grade, somebody give me a grade!)
Give me a grade

Lời Việt

Give Me A Grade | Phineas & Ferb OST

Oh yeah! Tôi muốn nói điều này

Tôi bù đầu bởi các bài học và một chương trình miễn phí nổi!
Tôi thích quy tắc, được khắc trong đá, bởi vì bạn biết tôi sẽ khắc vào họ!
Tôi có thể có được một giáo trình một ít kỷ luật?
Phán xét tôi trên một quy mô từ A đến F!
Bạn lãng phí tất cả thời gian học cách gieo vần, bây giờ thì vứt nó đi thôi !

Hãy cho tôi điểm số!
(Hãy cho tôi điểm số!!)
Tôi cần người đàn ông giữ tôi xuống!
Hãy cho tôi điểm số!
(Hãy cho tôi điểm số!!)
Có một cây bút đỏ trong thành phố này?
Hãy cho tôi điểm số!
(Hãy cho tôi điểm số!!)
Tôi đã nói, tôi cần có thêm tín dụng ngày hôm nay!
(Hãy cho tôi điểm số!!)
Hãy cho tôi điểm A!

Oh, tôi rất khó chịu!
Tôi quá là khó chịu !
Tôi nói thế nào để các bạn hiểu đây !
Tôi sẽ không khóc hay thở dài, tôi ở đây để làm chứng,
Với việc thành lập!

Cha mẹ hiểu tôi, muốn tạo điều kiện cho tôi tự do
Tôi sẽ không lãng phí mùa hè bị đánh đập từ tay trống
Đặt một mic ở phía trước của tôi và tôi sẽ hét lên!

Hãy cho tôi điểm số!
(Hãy cho tôi điểm số!)
Bạn biết tôi sẽ rock lên!
Hãy cho tôi điểm số!
(Hãy cho tôi điểm số!)
Bức thư duy nhất tôi xứng đáng có!
Hãy cho tôi điểm số!
(Hãy cho tôi điểm số!)
Đây không phải là một yêu cầu, tôi yêu cầu có thể là một thử nghiệm ngày hôm nay!
(Hãy cho tôi điểm số!)
Hãy cho tôi điểm số!

Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.