HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Realize | Colbie Caillat tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Realize | Colbie Caillat

Realize

Take time to realize
That your warmth is
Crashing down on in
Take time to realize
That I am on your side
didn't I, didn't I tell you
But I can't spell it out for you
No it's never gonna be that simple
No I can't spell it out for you

If you just realize
What I just realized
That we'd be perfect for each other
And we'll never find another
Just realize
What I just realized
We'd never have to wonder
If we missed out on each other, now

Take time to realize
Oh oh, I'm on your side
Didn't I, didn't I tell you
Take time to realize
This could all pass you by
Didn't I tell you
But I can't spell it out for you
No it's never gonna be that simple
No I can't spell it out for you

If you just realize
What I just realized
That we'd be perfect for each other
And we'll never find another
Just realize
What I just realized

We'd never have to wonder
If we missed out on each other, but

It's not the same
No it's never the same
If you don't feel it too
If you meet me half way
If you would meet me half way
It could be the same for you

If you just realize
What I just realized
That we'd be perfect for each other
And we'll never find another
Just realize
What I just realized
We'd never have to wonder
If we missed out on each other

Just realize
What I just realized
That we'd be perfect for each other
And we'll never find another
Just realize
What I just realized
We'd never have to wonder
If we missed out on each other, now
Missed out on each other now
Missed out on each other now
Missed out on each other now owa, owa ohh
Realize
Realize
Realize
Realize
uh-ohhh

Lời Việt

Realize | Colbie Caillat

Nhận thức

Hãy dành chút thời gian để nhìn nhận rõ
Rằng tình cảm nồng nhiệt của anh đang ngụội dần
Hãy dành chút thời gian để nhìn thấy rằng
Em đang ở bên cạnh anh đây
Chẳng phải em đã bảo với anh rồi sao ?
Em không thể giải thích rõ ràng mọi chuyện
Không , nó sẽ không bao giờ dễ dàng như thế
Không , em không thể giải thích tất cả cho anh

Chỉ cần anh nhận thức được
Những gì em đã thấy rõ từ lâu
Chúng ta sẽ trở thành một phần hoàn hảo của nhau
Và chúng ta sẽ không cần tìm kiếm điều gì khác
Chỉ cần anh nhận thức được
Những gì em đã thấy rõ từ lâu
Chúng ta sẽ chẳng cần phải băn khoăn
Liệu ta đã mất nhau chưa

Hãy dành chút thời gian để thấy rằng
Em đang ở bên cạnh anh đây
Chẳng phải em đã bảo với anh rồi sao ?
Hãy dành chút thời gian để thấy rằng
Anh có thể để vụt mấy những điều này
Chẳng phải em đã bảo với anh rồi sao ?
Em không thể giải thích rõ ràng mọi chuyện
Không , nó sẽ không bao giờ dễ dàng như thế
Không , em không thể giải thích tất cả cho anh

Chỉ cần anh nhận thức được
Những gì em đã thấy rõ từ lâu
Chúng ta sẽ trở thành một phần hoàn hảo của nhau
Và chúng ta sẽ không cần tìm kiếm điều gì khác
Chỉ cần anh nhận thức được
Những gì em đã thấy rõ từ lâu

Chúng ta sẽ chẳng cần phải băn khoăn
Liệu ta đã mất nhau chưa

Không phải nó là như thế
Không , không bao giờ là như thế
Nếu anh cũng không cảm thấy điều đó
Nếu anh gặp em ở chặng giữa con đường
Thì nó là như thế đấy

Chỉ cần anh nhận thức được
Những gì em đã thấy rõ từ lâu
Chúng ta sẽ trở thành một phần hoàn hảo của nhau
Và chúng ta sẽ không cần tìm kiếm điều gì khác
Chỉ cần anh nhận thức được
Những gì em đã thấy rõ từ lâu
Chúng ta sẽ chẳng cần phải băn khoăn
Liệu ta đã mất nhau chưa

Chỉ cần anh nhận thức được
Những gì em đã thấy rõ từ lâu
Chúng ta sẽ trở thành một phần hoàn hảo của nhau
Và chúng ta sẽ không cần tìm kiếm điều gì khác
Chỉ cần anh nhận thức được
Những gì em đã thấy rõ từ lâu
Chúng ta sẽ chẳng cần phải băn khoăn
Liệu ta đã mất nhau chưa
Liệu ta đã mất nhau chưa
Liệu ta đã mất nhau chưa
Anh hãy nhận thức rõ mọi chuyện
Hãy nhận thức rõ
Hãy thức tỉnh đi anh .

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.