HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Zero Percent | My Chemical Romance tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Zero Percent | My Chemical Romance

I don't like being alone
Run up these streets
Turn up the stereo
Synthetic animals like me never have a home
I'm not the one you will be walking through
And if you kill him for me
Well, then I'll kill him for you

I'll meet you down at the metro station
'Cause motherfuckers got the motivation
Now I'm gonna show you how much I love you
Oh, my magazine is full of ugly things

Don't need the system
We can kill them if we try
Shoot up everything we see
And we'll find it on the wall
I hope you die

Manipulation
Just to form an alibi
You're the one that's right for me
And if heaven wants to take us they can try

Oh ah

Sometimes I sleep
I like to talk about television
Oh, I'm so glad right now
Heartbreak, heartbeats
Got the eyes on you
And give us something to say
'Cause I got something to prove

I don't have much of an education
But I got a knack for elimination
Now turn up the dial
Hit the tires that screech
Let's go
Right here
Right now
This is the bonus stage!

Don't need the system
We can kill them if we try
Shoot up everything we see
And we'll find it on the wall
I hope you die

Manipulation
Just to form an alibi
You're the one that's right for me
And if heaven wants to take us they can try

I want annihilation
A new design for X and Y
I want your violation
Deflect the system with our mind
Exterminate the dream
Extermination you can buy

Don't need the system
We can kill them if we try
Shoot up everything we see
And we'll find it on the wall
I hope you die

Manipulation
Just to form an alibi
You're the one that's right for me
And if heaven wants to take us they can...

I hate you
Kill everybody!
I hate you
Kill everybody!

Lời Việt

Zero Percent | My Chemical Romance

Tôi không muốn ở một mình
Chạy dọc theo những con đường này
Vặn loa to lên
Thứ động vật tổng hợp như tôi chẳng bao giờ có một gia đình
Tôi không phải là thứ để em đi xuyên qua được
Và nếu em giết thằng kia cho tôi
Vậy tôi cũng sẽ giết thằng này cho em

Tôi sẽ gặp em dưới ga tàu điện ngầm
Vì mẹ kiếp, tôi chả có tí động lực nào
Tôi sẽ cho em thấy tôi yêu em biết chừng nào
Trời ạ, tờ tạp chí của tôi cũng chỉ toàn thứ dơ bẩn

Chả cần hệ thống nào cả
Chúng ta có thể giết chúng nếu ta cố gắng
Bắn chết mọi thứ ta nhìn thấy
Và ta sẽ tìm thấy nó trên tường
Tôi mong em chết quách đi

Các thao tác
Tất cả chỉ để tạo thành những chứng cớ ngoại phạm
Em là người phù hợp với tôi
Và nếu thiên đường muốn có chúng ta
Cứ để họ cố gắng đê

Đôi khi trong giấc ngủ của tôi
Tôi chỉ muốn nói về chiếc TV
Ôi, bây giờ tôi đang rất vui
Trái tim vỡ, trái tim đập
Để mắt tới em
Và cho chúng ta chuyện gì để nói
Vì tôi đang có điều cần chứng minh

Tôi chẳng phải loại có học
Nhưng tôi có sở trường riêng để dự trữ
Và đưa cái la bàn ra đây
Liệng các lốp xe mà hét lên
Đi thôi
Ngay ở đây
Ngay bây giờ
Phần thưởng là cả một sân khấu

Chả cần hệ thống nào cả
Chúng ta có thể giết chúng nếu ta cố gắng
Bắn chết mọi thứ ta nhìn thấy
Và ta sẽ tìm thấy nó trên tường
Tôi mong em chết quách đi

Các thao tác
Tất cả chỉ để tạo thành những chứng cớ ngoại phạm
Em là người phù hợp với tôi
Và nếu thiên đường muốn có chúng ta
Cứ để họ cố gắng đê

Tôi muốn sự hủy hiệt
Một thiết kế mới cho X và Y
Tôi thích sự phá luật của em
Làm hỏng các hệ thống bằng tâm trí của ta
Tiêu diệt những giấc mơ
Sự tiêu diệt mà em có thể mua được

Chả cần hệ thống nào cả
Chúng ta có thể giết chúng nếu ta cố gắng
Bắn chết mọi thứ ta nhìn thấy
Và ta sẽ tìm thấy nó trên tường
Tôi mong em chết quách đi

Các thao tác
Tất cả chỉ để tạo thành những chứng cớ ngoại phạm
Em là người phù hợp với tôi
Và nếu thiên đường muốn có chúng ta
Cứ để họ cố gắng đê

Tôi ghét em
Giết chết hết mọi người đê
Tôi hận em
Giết chết hết tất cả mọi người

Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.