HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Everybody | Ingrid Michaelson tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Everybody | Ingrid Michaelson

We have fallen down again tonight
In this world it's hard to get it right
Tryna make your heart fit like a glove
What it needs is love, love, love

Everybody, everybody wants to love
Everybody, everybody wants to be loved
Love, oh
Oh, oh

Everybody, everybody wants to love
Everybody, everybody wants to be loved
Love, oh
Oh, oh

Happy is the heart that still feels pain
Darkness strays and light will come again
Swing open up your chest and let it in
Just let the love, love, love begin

Everybody, everybody wants to love
Everybody, everybody wants to be loved
Love, oh
Oh, oh

Everybody, everybody wants to love
Everybody, everybody wants to be loved
Love, oh
Oh, oh

Oh, everybody knows the love
Everybody holds the love
Everyboy falls for love

Everybody feels the love
Everybody steals for love
Everybody heals with love
Oh, oh, oh, oh

Just let the love, love, love begin

Everybody, everybody wants to love
Everybody, everybody wants to be loved
Love, oh

Just let the love, love, love begin

Everybody, everybody wants to love
Everybody, everybody wants to be loved
Love, oh

Just let the love, love, love begin

Everybody, everybody wants to love
Everybody, everybody wants to be loved
Love, oh
Oh, oh

Everybody, everybody wants to love
Everybody, everybody wants to be loved
Love, oh
Oh, oh

Everybody, everybody wants to love
Everybody, everybody wants to be loved
Love, oh
Oh, oh

Everybody, everybody wants to love
Everybody, everybody wants to be loved
Love, oh
Oh, oh

Lời Việt

Everybody | Ingrid Michaelson

Đêm nay, mình lại thất bại rồi
Trên thế giới này, thật khó để cư xử cho đúng mà
Cố làm trái tim bạn vừa vặn như chiếc găng tay
Thứ cần là tình yêu, tình yêu, tình yêu thôi!

Mọi người, mọi người muốn yêu
Mọi người, mọi người muốn được yêu
Yêu, oh
Oh, oh

Mọi người, mọi người muốn yêu
Mọi người, mọi người muốn được yêu
Yêu, oh
Oh, oh

Hạnh phúc là trái tim vẫn còn cảm nhận được nỗi đau
Bóng tối tan dần và ánh sáng sẽ lại đến
Đu đưa, mở rộng tấm lòng và đón nhận lấy nó
Hãy để tình yêu được bắt đầu

Mọi người, mọi người muốn yêu
Mọi người, mọi người muốn được yêu
Yêu, oh
Oh, oh

Mọi người, mọi người muốn yêu
Mọi người, mọi người muốn được yêu
Yêu, oh
Oh, oh

Oh, mọi người biết đến tình yêu
Mọi người giữ lấy tình yêu
Mọi người không ngừng yêu thương

Mọi người cảm nhận tình yêu
Mọi người đánh cắp tình yêu
Mọi người hàn gắn yêu thương
Oh, oh, oh, oh

Hãy để tình yêu được bắt đầu

Mọi người, mọi người muốn yêu
Mọi người, mọi người muốn được yêu
Yêu, oh
Oh, oh

Hãy để tình yêu được bắt đầu

Mọi người, mọi người muốn yêu
Mọi người, mọi người muốn được yêu
Yêu, oh
Oh, oh

Hãy để tình yêu được bắt đầu

Mọi người, mọi người muốn yêu
Mọi người, mọi người muốn được yêu
Yêu, oh
Oh, oh

Mọi người, mọi người muốn yêu
Mọi người, mọi người muốn được yêu
Yêu, oh
Oh, oh

Mọi người, mọi người muốn yêu
Mọi người, mọi người muốn được yêu
Yêu, oh
Oh, oh

Mọi người, mọi người muốn yêu
Mọi người, mọi người muốn được yêu
Yêu, oh
Oh, oh

Danh sách bài hát yêu thích của bạn
True | Thomas AndersXóa
New Soul | Yael NaimXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.