HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Carry On Till Tomorrow | Badfinger tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Carry On Till Tomorrow | Badfinger

Carry On Till Tomorrow
Artist: Badfinger
Composer: unknown

In younger days, I told myself my life would be my own
And I'd leave the place where sunshine never shone
For my life's too short for waiting when I see the rising sun
And I know again that I must carry on
Carry on till tomorow, there's no reason to look back
Carry on, carry on, carry on
Beyond the shadows of the clouds and gone into the sky
Carry on till I find the rainbow's end
For my life's too short for waiting when I see the rising sun
And I know again that I must carry on

Carry on till tomorow, there's no reason to look back
Carry on, carry on, carry on

Drifting along the wings of freedom, leave this stormy day
And we'll ride to tomorrow's golden fields
For my life's too short for waiting when I see the rising sun
And I know again that I must carry on

Carry on till tomorow, there's no reason to look back
Carry on, carry on, carry on

And when the heavy journey's done, I'll rest my weary head
For the world and it's colours will be bright
For my life's too short for waiting when I see the rising sun
And I know again that I must carry on

Carry on till tomorow, there's no reason to look back
Carry on, carry on, carry on

Lời Việt

Carry On Till Tomorrow | Badfinger

Tiếp tục đến ngày mai

Thời trai trẻ, tôi đã tự bảo cuộc đời của tôi là của chính tôi
Và tôi sẽ rời nơi mà mặt trời không chiếu tới
Cuộc đời tôi quá ngắn để chờ xem bình minh
Và tôi biết mình lại phải tiếp tục
tiếp tục cho đến ngày mai, chẳng có lý do gì để nhìn lại
Tiếp tục, tiếp tục và tiếp tục
Ở phía xa những bóng mây đã giăng khắp trời
Vẫn tiếp tục tìm đến tận cùng cầu vồng
Vì cuộc đời tôi quá ngắn để chờ xem bình minh
Và tôi biết mình lại phải tiếp tục

Tiếp tục cho đến ngày mai, không cólý do gì để ngảnh đầu lại
Tiếp tục, tiếp tục và tiếp tục

Cuốn theo đôi cánh của tự do để rời khỏi những ngày bão tố
Đưa ngày mai trở nên vàng son
Vì cuộc đời tôi quá ngắn để chờ xem bình minh
Và tôi biết mình lại phải tiếp tục

Tiếp tục cho đến ngày mai, không cólý do gì để ngảnh đầu lại
Tiếp tục, tiếp tục và tiếp tục

và khi cuộc hành trình mệt nhoài hoàn tất, tôi sẽ nghỉ ngơi mình khỏimệt nhọc
Vì thế giới này thật lung linh sắc màu
Vì cuộc đời tôi quá ngắn để chờ xem bình minh
Và tôi biết mình lại phải tiếp tục

Tiếp tục cho đến ngày mai, không cólý do gì để ngảnh đầu lại
Tiếp tục, tiếp tục và tiếp tục

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.