HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài I Don't Know | Kassidy tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

I Don't Know | Kassidy

Just around for winter and not for me, I don't know
There's not a lot for me to see, I don't know
She's gonna get me soon and I hope I get her too
But I don't know, who knows?

I'm just around for summer that's not today
I don't know,
My doctor said it troubled and then I'd say I don't know
She's gonna get me soon and I hope I get her too
But I don't know, who knows
Who knows, who knows, who knows?

Chorus
Is it wrong, Is it wrong , Is it wrong
Is it wrong to say I don't really like you
Do you think, do you think, do you think
Do you think that I'll still be strong without you,
And I know, and i know, and i know
and i know that I still gotta think about you
cause I need some time to say that I'll be fine without you

I'm just a clown for happiness underpaid, I don't know,
There's not a lot for me to say I don't know,
She's gonna get me soon and I hope I get her too
But I don't know, who knows?
Who knows, who knows, who knows?

Chorus
Is it wrong, is it wrong , is it wrong
Is it wrong to say I don't really like you
Do you think, do you think, do you think
Do you think that I'll still be strong without you,
And I know, and i know, and i know
and i know that Im still gotta think about you
cause I need some time to say that I'll be fine without you
Oh without youuuuu

Whoaaaa I don't really like you,
Do you think, I'll still be strong without you,
And I know, still gotta think about you,
Cause I need some time to say that I'll be fine without you.

Chorus
Is it wrong, Is it wrong , Is it wrong
Is it wrong to say I don't really like you
Do you think, do you think, do you think
Do you think that I'll still be strong without you,
And I know, and i know, and i know
and i know that I'm still gotta think about you
cause I need some time to say that I'll be fine without you
Oh without youuu, oh without youuu

Cause I need some time to say that I'll be fine without you

Lời Việt

I Don't Know | Kassidy

Chỉ tới vì mùa đông thôi chẳng phải tới cho tôi, tôi chẳng biết được nữa
Chẳng còn gì nhiều cho tôi xem nữa, tôi chẳng biết được
Nàng sẽ có được tôi sớm thôi và hi vọng rằng tôi cũng sẽ có được nàng
Nhưng tôi chẳng biết được, ai biết cơ chứ?

Mùa hè sắp tới với tôi rồi, không phải hôm nay
Tôi chẳng biết được nữa
Bác sĩ nói rằng nó gây rối rồi, và tôi sẽ nói rằng tôi chẳng biết cái gì cả
Nàng sẽ có được tôi sớm thôi và hi vọng rằng tôi cũng sẽ có được nàng
Nhưng tôi chẳng biết được, ai biết cơ chứ?
Ai biết được cơ chứ?

Có sai không, có sai không, có sai không
Có sai không khi nói rằng tôi chẳng hề thích em
Em có nghĩ, em có nghĩ, em có nghĩ
Em có nghĩ rằng tôi vẫn sẽ mạnh mẽ nếu thiếu em không
Và tôi biết, và tôi biết, và tôi biết
Và tôi biết tôi sẽ vẫn phải nghĩ tới em
Vì đôi lúc tôi cần phải nói rằng tôi sẽ ổn thôi nếu không có em

Và tôi chỉ là thằng hề cho niềm hạnh phúc rẻ mạt thôi, tôi chẳng biết được nữa
Chẳng còn gì nhiều cho tôi nói nữa, tôi chẳng biết được
Nàng sẽ có được tôi sớm thôi và hi vọng rằng tôi cũng sẽ có được nàng
Nhưng tôi chẳng biết được, ai biết cơ chứ?
Ai biết được cơ chứ?

Có sai không, có sai không, có sai không
Có sai không khi nói rằng tôi chẳng hề thích em
Em có nghĩ, em có nghĩ, em có nghĩ
Em có nghĩ rằng tôi vẫn sẽ mạnh mẽ nếu thiếu em không
Và tôi biết, và tôi biết, và tôi biết
Và tôi biết tôi sẽ vẫn phải nghĩ tới em
Vì đôi lúc tôi cần phải nói rằng tôi sẽ ổn thôi nếu không có em
Thiếu vắng em

Tôi thật sự chẳng thích em chút nào đâu
Em có nghĩ rằng tôi sẽ vẫn ổn nếu thiếu em không
Và tôi biết, tôi sẽ vẫn phải nghĩ tới em
Vì đôi lúc tôi cần phải nói rằng tôi sẽ ổn thôi nếu không có em

Có sai không, có sai không, có sai không
Có sai không khi nói rằng tôi chẳng hề thích em
Em có nghĩ, em có nghĩ, em có nghĩ
Em có nghĩ rằng tôi vẫn sẽ mạnh mẽ nếu thiếu em không
Và tôi biết, và tôi biết, và tôi biết
Và tôi biết tôi sẽ vẫn phải nghĩ tới em
Vì đôi lúc tôi cần phải nói rằng tôi sẽ ổn thôi nếu không có em
Thiếu vắng em

Vì đôi lúc tôi cần phải nói rằng tôi sẽ ổn thôi nếu không có em

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.