HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Get Back | Alexandra Stan tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Get Back | Alexandra Stan

Yeah, yeah, yeah, oh yeah! (4x)

Baby dance with me,
And feel the waves,
Feel the waves…
Baby come with me,
Fall into place,
Fall in place…
You will want,
Wa-wa-wa want speaking,
Is no time,
And my se-se-se-sexy bikinis will drop.
Tic-tac-toe go play me nonstop
Tonight I will make you mine.

Boy you make me high, I I I want you to try-y-y,
Get back A.S.A.P.
Boy you make me high, I I I want you to try-y-y,
Get back A.S.A.P.
Boy you make me high, I I I want you to try-y-y,
Get back A.S.A.P.
Boy you make me high, I I I want you to try-y-y,
Get back A.S.A.P.

Yeah, yeah, yeah, oh yeah [ x 8]

You will want,
Wa-wa-wa want speaking,
Is no time,
And my se-se-se-sexy bikinis will drop.
Tic-tac-toe go play me nonstop,
Tonight I will make you mine.

Boy you make me high, I I I want you to try-y-y,
Get back A.S.A.P.
Boy you make me high, I I I want you to try-y-y,
Get back A.S.A.P.
Boy you make me high, I I I want you to try-y-y,
Get back A.S.A.P.
Boy you make me high, I I I want you to try-y-y,
Get back A.S.A.P.

Boy you make me high (hi-hi-hi-hi), to (to-to-to-to),
Get back A.S.A.P.
Boy you make me high (hi-hi-hi-hi), to (to-to-to-to),
Get back A.S.A.P.
Boy you make me high (hi-hi-hi-hi), to (to-to-to-to),
Yeah, yeah, yeah, oh yeah.
Boy you make me high (hi-hi-hi-hi), to (to-to-to-to),
Get back A.S.A.P.

Lời Việt

Get Back | Alexandra Stan

Oh Yeah (x4)

Anh hãy nhảy cùng em
Và cảm nhận những đợt sóng
Cảm nhận những đợt sóng
Anh hãy đến cùng em
Bước vào đây
Bước vào đây
Anh sẽ muốn
Muốn nói rằng
Không có nhiều thời gian đâu
Và bộ bikini khêu gợi của em sẽ rơi xuống
Tic tắc tóc chơi cùng em chẳng dừng lại
Tối nay em sẽ khiến anh thuộc về em

Anh khiến em cao hứng và muốn anh cố tẹo nữa
Làm lại ngay nếu được nghe
Anh khiến em cao hứng và muốn anh cố tẹo nữa
Làm lại ngay nếu được nghe
Anh khiến em cao hứng và muốn anh cố tẹo nữa
Làm lại ngay nếu được nghe
Anh khiến em cao hứng và muốn anh cố tẹo nữa
Làm lại ngay nếu được nghe

Oh Yeah (x8)

Anh sẽ muốn
Muốn nói rằng
Không có nhiều thời gian đâu
Và bộ bikini khêu gợi của em sẽ rơi xuống
Tic tắc tóc chơi cùng em chẳng dừng lại
Tối nay em sẽ khiến anh thuộc về em

Anh khiến em cao hứng và muốn anh cố tẹo nữa
Làm lại ngay nếu được nghe
Anh khiến em cao hứng và muốn anh cố tẹo nữa
Làm lại ngay nếu được nghe
Anh khiến em cao hứng và muốn anh cố tẹo nữa
Làm lại ngay nếu được nghe
Anh khiến em cao hứng và muốn anh cố tẹo nữa
Làm lại ngay nếu được nghe

Anh khiến em cao hứng để
Làm lại ngay nếu được nghe
Anh khiến em cao hứng để
Làm lại ngay nếu được nghe
Anh khiến em cao hứng để
Làm lại ngay nếu được nghe
Anh khiến em cao hứng để
Làm lại ngay nếu được nghe

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.