HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Love Profusion | Madonna tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Love Profusion | Madonna

There are too many questions
There is not one solution
There is no resurrection
There is so much confusion
And the love profusion
You make me feel
You make me know
And the love vibration
You make me feel
You make it shine

There are too many options
There is no consolation
I have lost my illusions
What I want is an explanation

And the love profusion
You make me feel
You make me know
And the love direction
You make me feel
You make me shine
You make me feel
You make me shine
You make me feel

I got you under my skin
I got you under my skin
I got you under my skin
I got you under my skin

There is no comprehension
There is real isolation
There is so much destruction
What I want is a celebration

And I know I can feel bad
When I get in a bad mood
And the world can look so sad
Only you make me feel good

I got you under my skin
I got you under my skin
I got you under my skin
I got you under my skin

I got you under my skin
I got you under my skin
I got you under my skin
I got you under my skin

And the love profusion
You make me feel
You make me know
And the love intention
You make me feel
You make me shine
You make me feel
You make me shine
You make me feel

I got you under my skin
I got you under my skin
I got you under my skin
I got you under my skin
I got you under my skin
I got you under my skin
I got you under my skin
I got you under my skin

And I know I can feel bad
When I get in a bad mood
And the world can look so sad
Only you make me feel good

Lời Việt

Love Profusion | Madonna

Đã có quá nhiều câu hỏi
Và cũng chẳng có đáp án nào cả
Đã không còn sự hồi sinh
Và cũng chẳng có quá nhiều sự hỗn loạn
Ôi Tình yêu dư thừa
Ngươi làm ta cảm thấy
Ngươi làm ta hiểu ra
Và trấn động tình yêu
Ngươi làm ta cảm thấy
Ngươi làm nên sự tỏa sáng

Đã có quá nhiều sự lựa chọn
Và cũng chẳng có một lời an ủi
Ta đã đánh mất cái ảo giác
Những gì ta muốn sẽ là sự giải thích

Và tình yêu dư thừa
Ngươi làm ta cảm thấy
Ngươi làm ta hiểu ra
Và tình yêu điều khiển
Ngươi làm Ta cảm thấy
Ngươi làm eTa tỏa sáng
Ngươi làm Ta cảm thấy
Ngươi làm Ta tỏa sáng
Ngươi làm Ta cảm thấy

Ta sẽ thấy Ngươi lớp vỏ này
Ta sẽ thấy Ngươi lớp vỏ này
Ta sẽ thấy Ngươi lớp vỏ này
Ta sẽ thấy Ngươi lớp vỏ này
Ta sẽ thấy Ngươi lớp vỏ này

Chẳng có sự nhận thức nào cả
Chỉ có sự cô lập thực sự
Có quá nhiều sự phá hủy
Những gì Ta muốn chỉ là kỷ niệm

Và Ta biết Ta sẽ cảm thấy tồi tệ
Khi Ta có một trạng thái không vui
Và thế giới sẽ trở nên rất buồn tẻ
Chỉ anh mới có thể làm Ta vui vẻ

Ta sẽ thấy Ngươi lớp vỏ này
Ta sẽ thấy Ngươi lớp vỏ này
Ta sẽ thấy Ngươi lớp vỏ này
Ta sẽ thấy Ngươi lớp vỏ này

Ta sẽ thấy Ngươi lớp vỏ này
Ta sẽ thấy Ngươi lớp vỏ này
Ta sẽ thấy Ngươi lớp vỏ này
Ta sẽ thấy Ngươi lớp vỏ này

Và tình yêu dư thừa
Ngươi làm Ta cảm thấy
Ngươi làm tôi biết
Và tình yêu định ý
Ngươi làm Ta cảm thấy
Ngươi làm Tatỏa sáng
Ngươi làm Ta cảm thấy

Ta sẽ thấy Ngươi lớp vỏ này
Ta sẽ thấy Ngươi lớp vỏ này
Ta sẽ thấy Ngươi lớp vỏ này
Ta sẽ thấy Ngươi lớp vỏ này
Ta sẽ thấy Ngươi lớp vỏ này
Ta sẽ thấy Ngươi lớp vỏ này
Ta sẽ thấy Ngươi lớp vỏ này
Ta sẽ thấy Ngươi lớp vỏ này

Và ta biết em sẽ cảm thấy tồi tệ
Khi ta có một trạng thái không vui
Và thế giới sẽ trở nên rất buồn tẻ
Chỉ nó mới có thể làm ta vui vẻ

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.