HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Mañana De Carnaval | Luis Miguel tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Mañana De Carnaval | Luis Miguel

.-=: Español :=-.

Azul la mañana es azul
el sol si le llamo vendrá
se detendrá en mi voz
y hasta la eternidad
en su camino irá hacia otro azul

Después, yo no sé si hay después
si el sol volverá a despertar
porque la canción no ha de ser verdad
porque en carnaval

es que te busco yo
aunque no habrás de estar
y mentira tu voz en el azul

Después, yo no sé si hay después
si el sol volverá a despertar
porque la canción no ha de ser verdad
porque en carnaval


.-=: English :=-.

Blue, the morning's blue
If I call the sun, it will come
And it will stop in my voice
For all eternity
On its way to another blue

Afterward, I don't know if there's an afterward
If the sun will wake up again
As the song can't be true
As during the carnival

I'm searching for you
Even if you shall not be there
And your voice will lie in the blue

My heart will sing, my reason to live
It will sing without speaking, without feeling

Lời Việt

Mañana De Carnaval | Luis Miguel

Buổi sáng trong xanh
Nếu tôi gọi mặt trời, mặt trời sẽ thức dậy
Và tôi sẽ ngừng gọi
Với tất cả sự vĩnh cửu
Trên đường đi của nó tới một nơi màu xanh khác

Sau này, tôi không biết nếu sau này
Nếu mặt trời thức dậy một lần nữa
Khi bài hát không thể trở thành sự thực
Như trong các lễ hội

Tôi đang tìm kiếm cho em
Thậm chí nếu em không được có điều đó
Và giọng nói của em sẽ chìm đắm trong màu xanh

Trái tim tôi sẽ hát vang, lí do tôi sống
Trái tim tôi sẽ hát mà không cần nói, không cần cảm nhận.

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.