HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài 섬 - Island | Nell (넬) tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

섬 - Island | Nell (넬)

==Hangul==
꽤나 조그마한 어쩜 한심할 정도로
볼 품 없는 그저 그런 누추한
하지만 너의 따뜻함이 나를 스치던
네 평 남짓한 공간에서 조용한 웃음과 시선,
슬픔을 건네주며 당신은 내게 물었죠 "지금 무슨 생각해"

그냥 이대로 시간이 멈춰버렸으면 좋겠단 생각해
현실감이라곤 찾아볼 수 없을 정도로 정말 너무 완벽해
그래서 제발 내일 따윈 없었으면 좋겠단 생각하고
역시 만나질 수 밖에 없었던 거라고 그런 생각해

너의 손끝에 닿은 나의 초라한 불안함들은
온통 아름다움으로
그리고 난 춤을 추죠 너의 눈 속에서

그냥 이대로 시간이 멈춰버렸으면 좋겠단 생각해
현실감이라곤 찾아볼 수 없을 정도로 정말 너무 완벽해
그래서 제발 내일 따윈 없었으면 좋겠단 생각하고
역시 만나질 수 밖에 없었던 거라고 그런 생각해
well, do you feel the same?

그냥 이대로 심장이 멈춰버렸으면 좋겠단 생각해
지금 이 느낌, 이 따뜻함 간직한채로 떠났으면 해
그래서 제발 내일 따윈 없었으면 좋겠단 생각하고
다시 만나질 수 밖에 없었던 거라고 그런 생각해
and I wish you feel the same
are you feeling the same?
'cause I wish you feel the same about this moment
yes I wish you feel the same.

==Eng Trans==
So tiny
For some reason, so much so that it's a sight for sore eyes
Just your average, simple
But in the little more than 4 pyeong space,
where your warmth brushed past me a quiet smile and a glance
Handing over sadness to me
You asked, "What are you thinking?"

I'm thinking
"If time would stop like this
It'd be great"
So much that I can't even grasp a sense of reality
It's really so perfect
I'm thinking
"So if there would please be no such thing as tomorrow
That'd be great"
And "I guess we were meant to meet"
I'm thinking things like that

Completely with beauty
My poor anxieties reach the tip of your hand
And I'm dancing in your eyes

I'm thinking
"If time would stop like this
It'd be great"
So much that I can't even grasp a sense of reality
It's really so perfect
I'm thinking
"So if there would please be no such thing as tomorrow
That'd be great"
And "I guess we were meant to meet"
I'm thinking things like that

"Do you feel the same?"

I'm thinking
"If my heart would just stop like this
It'd be great"
This feeling, this warmth now
I should hold on to it as I go
I'm thinking
"So if there would please be no such thing as tomorrow
That'd be great"
And "We were meant to meet a second time"
I'm thinking things like that

"and I wish you feel the same"
"are you feeling the same?"
"cuz I wish you feel the same
about this moment"
"yes I wish you feel the same"

Cre:TheAsianMission

Lời Việt

섬 - Island | Nell (넬)

Thật nhỏ bé
Vì một lý do nào đó, nhỏ tới mức chỉ làm cho đôi mắt em nhức nhối
Chỉ là tiêu chuẩn bình thường của em, đơn giản thế thôi
Nhưng trong khoảng không gian chỉ nhỉnh hơn 4 pyeong một chút
Nơi hơi ấm của em lướt qua tôi nụ cười thầm lặng và một cái liếc nhìn
Trao nỗi buồn cho tôi,
Em hỏi "Anh đang nghĩ gì thế?"

Tôi đang nghĩ
"Nếu thời gian cứ ngừng lại như thế này,
Thì tuyệt biết mấy"
Tới mức tôi chẳng có cảm giác thực tế nào cả
Quá hoàn hảo
Tôi đang nghĩ
"Nếu không có ngày mai
Thì tuyệt biết mấy"
Và "Có lẽ định mệnh đã cho mình gặp nhau"
Tôi nghĩ những điều như thế đó

Trọn vẹn với vẻ đẹp,
Nỗi băn khoăn trong tôi chạm tới đầu ngón tay em
Và tôi nhảy múa trong đôi mắt kia

Tôi đang nghĩ
"Nếu thời gian cứ ngừng lại như thế này,
Thì tuyệt biết mấy"
Tới mức tôi chẳng có cảm giác thực tế nào cả
Quá hoàn hảo
Tôi đang nghĩ
"Nếu không có ngày mai
Thì tuyệt biết mấy"
Và "Có lẽ định mệnh đã cho mình gặp nhau"
Tôi nghĩ những điều như thế đó

"Em có cảm thấy như thế không?"

Tôi đang nghĩ
"Nếu con tim tôi cứ ngừng lại như thế này,
Thì tuyệt biết mấy"
Cảm giác này, hơi ấm này
Tôi phải níu chặt lấy chúng
Tôi đang nghĩ
"Nếu không có ngày mai
Thì tuyệt biết mấy"
Và "Có lẽ định mệnh sẽ cho mình gặp nhau lần nữa"
Tôi nghĩ những điều như thế đó

"Và tôi ước em cũng có cảm thấy thế"
"Em có cảm thấy như vậy không?"
"Vì tôi ước em cũng chia sẻ cùng cảm xúc
Về khoảnh khắc này"
"Tôi ước em cũng cảm thấy thế"

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.