HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Last Time | Claude Kelly tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Last Time | Claude Kelly

like its the last..
like its the last..
like its the last time
like its the last..
like its the last..
like its the last time

If somebody called you, or wrote you a letter
And in it they told you, this was the last night together
would that even change you? would it even matter?
Cos lately you barely look me in my eyes

Tell me, would you cry?
Tell me, would you hold me all through the night?
Tell me, would you tell me you were sorry for all the Pain you caused me
what will it take for you to realize?

That when i love a man, i love him deeply
When i give my heart i give it completely so i dont understand
Why i have to ask, for you to love me right
You should love me everyday like its the last time
like its the last time
like its the last time
like its the last time
like its the last time
like its the last time
like its the last time
like its the last time
like its the last time

we're goin' in circles, i dont see this endin'
I tell you what i want, but you never listen
I wanna make it work, but we're totally different
Maybe you'll shape up, if i said goodbye

Tell me, would you cry?
Tell me, would you hold me all through the night?
Tell me, would you tell me you were sorry for all the hurt you caused me
What will it take for you to realize?

That when i love a man, i love him deeply
When i give my heart i give it completely so i dont understand
Why i have to ask, for you to love me right
You should love me everyday like its the last time
like its the last time
like its the last time
like its the last time
like its the last time
like its the last time
like its the last time
like its the last time
like its the last time

I used to blame myself for how things used to be
at night i would question what i'm doin wrong
I see it ain't got a damn thing to do with me
I gave one hundrend percent and more

when i love a man, i love him deeply
when i give my heart i give it completely so i dont understand
why i have to ask, for you to love me right
You should love me everyday like its the last time

Love him deeply
When i give my heart i give it completely so i dont understand
Why i have to ask, for you to love me right
You should love me everyday like its the last time
like its the last time
like its the last time
like its the last time
like its the last time
like its the last time
like its the last time
like its the last time
like its the last time (ohh ohhh)

Last time, make everyday and every night
Like it's the last time.
Last time

Lời Việt

Last Time | Claude Kelly

Như lần cuối
Như lần cuối
Như thể là lần cuối
Như lần cuối
Như lần cuối
Như thể là lần cuối

Nếu một người nào đó gọi em hoặc viết một lá thư cho em
Và họ nói em rằng, đây là đêm cuối cùng bên nhau
Liệu điều đó sẽ thay đổi được em ?
Liệu điều đó sẽ sao không ?
Vì gần đây rõ ràng em đã nhìn vào mắt anh

Hãy nói với anh, em sẽ rơi lệ?
Hãy nói với anh, em sẽ ôm anh trọn đêm dài không ?
Hãy nói với anh, em sẽ nói anh em xin lỗi về mọi nỗi đau em đã gây ra với anh
Phải thế nào em mới nhận ra được

Rằng khi yêu một người đàn ông, yêu đậm sâu
Khi anh trao trọn con tim mà anh thể không hiểu nổi
Sao anh yêu cầu em yêu anh tha thiết
Ngày qua ngày em nên yêu như là lần cuối
Như lần cuối
Như lần cuối
Như lần cuối
Như lần cuối
Như lần cuối
Như lần cuối
Như lần cuối
Như lần cuối

Ta cứ vòng vo, anh không thấy hồi kết
Anh nói em những gì anh muốn nhưng em không lắng nghe
Anh muốn ta yêu nhưng ta hoàn toàn khác biệt
Có thể em sẽ thay đổi nếu anh nói câu chia tay

Hãy nói với anh, em sẽ rơi lệ?
Hãy nói với anh, em sẽ ôm anh trọn đêm dài chứ?
Hãy nói với anh, em sẽ nói anh em xin lỗi về mọi nỗi đau em đã gây ra với anh
Phải thế nào em mới nhận ra được

Rằng khi yêu một người đàn ông, yêu đậm sâu
Khi anh trao trọn con tim mà anh thể không hiểu nổi
Sao anh yêu cầu em yêu anh tha thiết
Ngày qua ngày em nên yêu như là lần cuối
Như lần cuối
Như lần cuối
Như lần cuối
Như lần cuối
Như lần cuối
Như lần cuối
Như lần cuối
Như lần cuối

Anh đã từng trách mắng bản thân về những điều đã làm
Đêm đến anh hỏi anh làm sai những gì
Anh hiểu đó chẳng phải là điều tồi tệ anh làm với em
Anh đã trao trọn một trăm phần trăm và hơn nữa chứ

Khi yêu một người đàn ông, yêu đậm sâu
Khi anh trao trọn con tim mà anh thể không hiểu nổi
Sao anh hỏi em, vì em, yêu anh thiết tha
Ngày qua ngày em nên yêu như là lần cuối

Yêu anh ta đậm sâu
Trao trọn con tim vậy mà anh thể không hiểu nổi
Sao anh yêu cầu em yêu anh tha thiết
Ngày qua ngày em nên yêu như là lần cuối
Như lần cuối
Như lần cuối
Như lần cuối
Như lần cuối
Như lần cuối
Như lần cuối
Như lần cuối
Như lần cuối(oh oh)

Lần cuối, yêu ngày qua ngày, hằng đêm
Như là lần cuối cùng
Lần cuối cùng

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.