HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài All Of You | Colbie Caillat tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

All Of You | Colbie Caillat

i know that i was wrong
when i read your letter
but i just had to know if you still miss her
cos you feel far away when i kiss you
and every word you say sounds so confused
i don't wanna hold you if you don't wanna stay

tell me everything, tell me every little thing
i won't runaway no matter what you say
i wanna hear your heart every single beat apart
the good and the bad i swear i won't get mad
it's you i want, all of you
you, you, you..

no matter what i'm feeling i won't hide it
and know that you can tell me every secret
cos i'm no good at guessing
i just need to know..

tell me everything, tell me every little thing
i won't runaway no matter what you say
i wanna hear your heart every single beat apart
the good and the bad i swear i won't get mad
it's you i want, all of you
all of you, all of you
all of you..

so tell me everything, tell me every little thing
i won't runaway no matter what you say
i wanna hear your heart every single beat apart
the good and the bad i swear i won't get mad
it's you i want, all of it
it's you i want, all of you
you, you, you..
you, you, you..
you, you, you..

Lời Việt

All Of You | Colbie Caillat

Em biết mình đã sai
Khi em đọc những lá thư của anh
Nhưng em chỉ muốn biết nếu anh vẫn nhớ đến cô ấy
Vì anh cảm thấy xa lạ khi em hôn anh
Và từng lời anh nói nghe ngượng ngùng quá
Em không giữ lấy anh nếu anh không muốn ở lại

Nói em nghe mọi điều, nói em nghe mọi điều bé nhỏ
Em sẽ không chạy đi đâu dù anh có nói điều gì
Em muốn lắng nghe con tim anh từng phần của mỗi nhịp đập
Điều tốt và điều xấu em thề sẽ không nổi quạu lên
Chính là anh – người em mong muốn, toàn bộ con người Anh, anh, anh

Dù em cảm thấy ra sao em sẽ không che giấu
Và biết rằng anh có thể nói em nghe mọi bí mật
Vì em không giỏi trong việc suy đoán
Em chỉ muốn biết...

Nói em nghe mọi điều, nói em nghe mọi điều bé nhỏ
Em sẽ không chạy đi đâu dù anh có nói điều gì
Em muốn lắng nghe con tim anh từng phần của mỗi nhịp đập
Điều tốt và điều xấu em thề sẽ không nổi quạu lên
Chính là anh – người em mong muốn, toàn bộ con người ah
Toàn bộ con người anh, tòa bộ con người anh
Toàn bộ con người anh...

Vì thế hãy nói em nghe mọi điều, nói em nghe mọi điều bé nhỏ
Em sẽ không chạy đi đâu dù anh có nói điều gì
Em muốn lắng nghe con tim anh từng phần của mỗi nhịp đập
Điều tốt và điều xấu em thề sẽ không nổi quạu lên
Chính là anh – người em mong muốn, toàn bộ mọi thứ
Chính là anh – người em mong muốn toàn bộ con người anh
Anh, anh, anh...

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.