HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Learning Love | Donnell Shawn tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Learning Love | Donnell Shawn

I got math down, so is science, English in the bag,
I could probably pass without even trying.
The only thing I haven't learnt is to love you better,
And how to keep them tears from falling.

So if I made you cry, I apologize,
Let me make it right (let me make it right, right)
This is new to me, what you do to me, and say you won't leave

Cause now I'm learning love,
I'm still learning love,
Learning love,
I'm still learning love,
So baby don't you give up so easily,
I can make it all right just wait and see,
Learning love,
I'm still learning love,
Still learning love

Okay I'm good at economics,
Spanish is a sinch,
I can say I love you, (oh te amo)
The only thing that's kinda hard is reading your mind,
But I know I'll get it if I try

If i made you cry,
I apologize, let me make it right (let me make it right, right)
This is new to me, what you do to me, and say you won't leave

Cause now I'm learning love,
I'm still learning love,
Learning love,
I'm still learning love,
So baby don't you give up so easily,
I can make it all right just wait and see,
Learning love,
I'm still learning love,
Still learning love

Lời Việt

Learning Love | Donnell Shawn

Anh đặt tập toán cùng tập khoa học xuống, sách Tiếng Anh thì bỏ túi
Anh có thể đỗ mà không cần phải cố gắng nhiều
Chỉ có một điều anh chưa học được là yêu thương em hơn
Và làm thế nào để giữ những dòng lệ khỏi tuôn rơi

Vậy nếu anh có làm em khóc thì anh xin lỗi
Hãy để anh làm điều đó trở nên tốt đẹp (hãy để anh làm điều đó trở nên tốt đẹp, tốt đẹp)
Thật lạ với những điều em làm và em nói không rời bỏ anh

Bởi lẽ bây giờ anh đang học cách yêu em
Anh vẫn đang học cách yêu em
Bài học tình yêu
Anh vẫn đang học cách yêu em
Vậy nên đừng từ bỏ tình yêu dễ dàng như thế
Anh có thể làm cho tất cả mọi điều trở nên tốt đep,em đợi đi rồi sẽ thấy
Bài học tình yêu
Anh vẫn đang học cách yêu em
Vẫn đang học cách yêu em

Ổn cả rồi, anh đã giỏi môn kinh tế
Môn tiếng Tây Ban Nha cũng chắc chắn rồi
Anh có thể nói yêu em
Anh chỉ không thể đọc được suy nghĩ cuủa em
Nhưng anh hiểu anh sẽ làm được nếu anh cố gắng

Vậy nếu anh có làm em khóc thì anh xin lỗi
Hãy để anh làm điều đó trở nên tốt đẹp (hãy để anh làm điều đó trở nên tốt đẹp, tốt đẹp)
Thật lạ với những điều em làm và em nói không rời bỏ anh

Bởi lẽ bây giờ anh đang học cách yêu em
Anh vẫn đang học cách yêu em
Bài học tình yêu
Anh vẫn đang học cách yêu em
Vậy nên đừng từ bỏ tình yêu dễ dàng như thế
Anh có thể làm cho tất cả mọi điều trở nên tốt đep,em đợi đi rồi sẽ thấy
Bài học tình yêu
Anh vẫn đang học cách yêu em
Vẫn đang học cách yêu em

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.