HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Reasons | Kotipelto tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Reasons | Kotipelto

Reasons - Kotipelto

Can't you hear me awaiting
Listen to the sounds of your mind
And everything I've been saying
Don't you see or are you blind?

These are the reasons - Take a look around
Another season - All the things you've found
These are the reasons - Lying on the ground

Hear me call your name
All the things I say

Can't you see me walking
I'm trying to find my way to you
And all the things I've been saying
Are from my heart tried and true

These are the reasons - Take a look around
Another season - All the things you've found
These are the reasons - Lying on the ground

Hear me call your name
All the things I say

Lời Việt

Reasons | Kotipelto

Những lý do- Kotipelto

Em không thể nghe thấy anh đang chờ đợi sao
Hãy lắng nghe những tiếng nói của tâm trí anh
Và tất cả mọi điều anh đang nói
Em không nhận ra hay em đôi mắt em không thể trông thấy?

Đây chính là những lý do-Hãy nhìn quanh em đi
Vẫn còn có mùa khác- Tất cả những thứ em đã tìm kiếm
Đây chính là những lý do-Hãy nằm xuống đi

Hãy lắng nghe anh gọi tên em
Mọi điều mà anh nói

Em không thể trông thấy anh đang bước đi sao
Anh đang cố tìm ra con đường đến với em
Và tất cả những điều mà anh đang nói
Xuất phát từ con tim chân thành và đáng tin của anh

Đây chính là những lý do-Hãy nhìn quanh em đi
Vẫn còn mùa khác- Tất cả những thứ em đã tìm kiếm
Đây chính là những lý do-Hãy nằm xuống đi

Hãy lắng nghe anh gọi tên em
Mọi điều mà anh nói

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.