HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Because I Do | Pearl & The Puppets tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Because I Do | Pearl & The Puppets

I saw you the other day
You were dreaming and that's ok
I saw you the other day
You were sleeping on a boat but that's ok
Because I do like you
I do like you today

I saw you the other day
You were tearful but that's ok
I saw you the other day
And you were screaming with laughter but that's ok
Cause I do like you
I do like you today

Because I do like you
I do like you

Ba bou ba bada bou ba bou ba bou bada ba bou
Ba bou ba bada bou ba bou ba bou bada ba bou

I saw you the other day
You were drinking whiskey but that's ok
And I saw you the other day
And you were falling all over but that's ok
Cause I do like you
I do like you today

Because I do like you
I do like you

I close my eyes so I'm not seeing
And I shut my ears so I'm not hearing
I close my eyes so I'm not seeing
You're out of reach and now I'm bleeding

I close my eyes so I'm not seeing
And I shut my ears so I'm not hearing
I close my eyes so I'm not seeing
You're out of reach and now I'm bleeding

I close my eyes, I close them
I close my eyes I close my eyes
I close them

Becasue I do like you
I do like you today
Because I do like you
I do like you

Ba bou ba bada bou ba bou ba bou bada ba bou
Ba bou ba bada bou ba bou ba bou bada ba bou

Lời Việt

Because I Do | Pearl & The Puppets

Em thấy anh một hôm nọ
Anh đang mơ mộng nhưng tốt thôi
Em thấy anh một hôm khác
Anh đang ngủ mơ trên thuyền nhưng tốt thôi
Vì ngày hôm nay em thích anh mà, thật đó
Ngày hôm nay em thật sự thích anh

Em nhìn thấy anh một hôm nọ
Anh đang nước mắt đầm đìa nhưng tốt thôi
Em nhìn thấy anh một hôm nọ
Anh đang hét lên trong tiếng cười dài nhưng tốt thôi
Vì ngày hôm nay em thích anh mà, thật đó
Ngày hôm nay em thật sự thích anh

Vì ngày hôm nay em thích anh mà, thật đó
Ngày hôm nay em thật sự thích anh

Ba bou ba bada bou ba bou ba bou bada ba bou
Ba bou ba bada bou ba bou ba bou bada ba bou

Em nhìn thấy anh một hôm nọ
Anh đang tu chai Whiskey nhưng tốt thôi
Và em nhìn thấy anh một hôm nọ
Và anh đang hoàn toàn gục ngã nhưng tốt thôi
Vì ngày hôm nay em thích anh mà, thật đó
Ngày hôm nay em thật sự thích anh

Vì ngày hôm nay em thích anh mà, thật đó
Ngày hôm nay em thật sự thích anh

Em nhắm mắt lại vậy là em sẽ không nhìn thấy gì cả đâu
Em bịt tai lại vậy là em sẽ không nghe thấy gì hết
Em nhắm mắt lại vậy là em sẽ không nhìn thấy gì cả đâu
Anh đã ngoài tầm với và em đang đau khổ chết đây

Em nhắm mắt lại vậy là em sẽ không nhìn thấy gì cả đâu
Em bịt tai lại vậy là em sẽ không nghe thấy gì hết
Em nhắm mắt lại vậy là em sẽ không nhìn thấy gì cả đâu
Anh đã ngoài tầm với và em đang đau khổ chết đây

Em nhắm mắt lại, em nhắm mắt lại
Em nhắm mắt lại, em nhắm mắt lại
Em cứ thế mà nhắm tịt mắt lại thôi

Vì ngày hôm nay em thích anh mà, thật đó
Ngày hôm nay em thật sự thích anh
Vì ngày hôm nay em thích anh mà, thật đó
Ngày hôm nay em thật sự thích anh

Ba bou ba bada bou ba bou ba bou bada ba bou
Ba bou ba bada bou ba bou ba bou bada ba bou

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.