HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Giving You Up | Miley Cyrus tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Giving You Up | Miley Cyrus

What... Could you, could you achieve?
When I'm cryin' and you know why.
How...Do you find your reasons,
In my deepest, darkness night?
I keep givin' you up.

I remember when,
You were my only friend
Now I'm not...sure you can,
Feel like that..again.
I keep givin' you up.

And I,
You know my mind's made up, this time.
There's no goin' back to find,
What we had.
And I know,
There's no light that's left to shine.
There's no wrong and there's no right,
So enough.
I'm givin you up.

All the things that you said,
Well you seem to forget.
They surround, in my head,
Every night.

There's a battle within,
That I'll never win.
'Cause it's me that I'm up against.
'Cause it's my heart, versus common sense.

And my,
You know my mind's made up, this time.
There's no goin' back to find,
What we had.
And I know,
There's no light that's left to shine.
There's no wrong, and there's no right,
So enough.
I'm givin you up

Lời Việt

Giving You Up | Miley Cyrus

Anh được gì?
Khi em đang khóc và anh hiểu tại sao
Làm thế nào để anh tìm ra những lí do đó?
Trong đêm tăm tối sâu thẳm nhất đời em?
Em bỏ cuộc với anh rồi

Em nhớ khi
Anh chỉ là bạn em
Giờ, em không chắc anh có thể
Cảm thấy thế một lần nữa
Em bỏ cuộc với anh rồi

Và em
Anh biết lúc này tâm trí em đã mệt mỏi
Không có đường quay lại để tìm
Những gì chúng ta đã có
Và em biết
Không có ánh sáng còn lại để tỏa
Không có sai cũng chẳng có đúng
Quá đủ rồi
Em bỏ cuộc với anh

Tất cả những gì anh nói
Anh đều có vẻ sẽ quên
Chúng bao quanh đầu em
Mỗi tối

Có một trận chiến
Mà em sẽ không bao giờ thắng
Vì đó là em và em đang đương đầu
Đó là trái tim em, đang chống chọi những cảm xúc thông thường

Và em
Anh biết lúc này tâm trí em đã mệt mỏi
Không có đường quay lại để tìm
Những gì chúng ta đã có
Và em biết
Không có ánh sáng còn lại để tỏa
Không có sai cũng chẳng có đúng
Quá đủ rồi
Em bỏ cuộc với anh

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.