HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Gone Too Soon | Simple Plan tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Gone Too Soon | Simple Plan

Hey there now, where'd you go?
You left me here, so unexpected
You changed my life, I hope you know
Cause now I'm lost, so unprotected
In the blink of an eye, I never got to see goodbye

[Chorus]

Like a shooting star, flying across the room
So fast, so far
You were gone too soon
You're part of me and I'll never be the same
Here without you
You were gone too soon

You were always there like a shining light
On my darkest days, you were there to guide me
Oh, I miss you now
I wish you could see
Just how much your memory will always mean to me
In the blink of an eye, I never got to see goodbye

Like a shooting star, flying across the room
So fast, so far
You were gone too soon
You're part of me and I'll never be the same
Here without you
You were gone too soon

Shine on, shine on
Until a better place
Shine on, shine on,
To a better place
Shine on, shine on

Like a shooting star, flying across the room
So fast, so far
You were gone too soon
You're part of me and I'll never be the same
Here without you
You were gone too soon [x4]

Lời Việt

Gone Too Soon | Simple Plan

Này, em đi đâu mất rồi?
Em bỏ lại tôi, thật bất ngờ
Em thay đổi cuộc đời tôi, hy vọng em biết
Vì giờ tôi đã lạc lối, không ai che chở
Trong một nháy mắt, tôi chưa từng thấy lời tạm biệt

Như một ngôi sao băng, vụt qua căn phòng
Thật nhanh, thật xa
Em đi quá sớm
Em là một phần của tôi
Và tôi sẽ chẳng bao giờ được như xưa
Nếu không có em
Em ra đi quá sớm

Em luôn ở đó như ánh sáng chói lóa
Trong những ngày đen tối nhất, em đã ở đó dẫn lối cho tôi
Tôi nhớ em
Ước gì em có thể biết được
Những kỷ niệm về em có ý nghĩa đến thế nào đối với tôi
Trong một khoảnh khắc, tôi chưa từng thấy lời tạm biệt

Như một ngôi sao băng, vụt qua căn phòng
Thật nhanh, thật xa
Em đi quá sớm
Em là một phần của tôi
Và tôi sẽ chẳng bao giờ được như xưa
Nếu không có em
Em ra đi quá sớm

Tỏa sáng, tỏa sáng
Tới một nơi tốt đẹp hơn
Tỏa sáng, tỏa sáng
Tới một nơi tốt đẹp hơn
Hãy tỏa sáng, tỏa sáng

Như một ngôi sao băng, vụt qua căn phòng
Thật nhanh, thật xa
Em đi quá sớm
Em là một phần của tôi
Và tôi sẽ chẳng bao giờ được như xưa
Nếu không có em
Em ra đi quá sớm

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.