HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Music | Michael Ball tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Music | Michael Ball

Music was my first love
And it’ll be my last
Music of the future
Music of the past
To live without my music
Would be impossible to do
In this world of trouble
My music pulls me through

Music was my first love
And it’ll be my last
Music of the future
And music of the past

And music of the past

Music was my first love
And it’ll be my last
Music of the future
Music of the past
To live without my music
Would be impossible to do
In this world of trouble
My music pulls me through
Lời Việt

Music | Michael Ball

Âm nhạc là tình yêu đầu tiên của tôi
Và cũng là cuối cùng
Âm nhạc là tương lai
Âm nhạc là quá khứ
Sống mà thiếu âm nhạc
Là điều không thể
Trong thế giới đầy những rắc rối này
Âm nhạc giúp tôi vượt qua mọi chuyện

Âm nhạc là tình yêu đầu tiên của tôi
Và cũng là cuối cùng
Âm nhạc là tương lai
Âm nhạc là quá khứ

Âm nhạc là tình yêu đầu tiên của tôi
Và cũng là cuối cùng
Âm nhạc là tương lai
Âm nhạc là quá khứ
Sống mà thiếu âm nhạc
Là điều không thể
Trong thế giới đầy những rắc rối này
Âm nhạc giúp tôi vượt qua mọi chuyện

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.