HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Not In Love | Natalia Kills tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Not In Love | Natalia Kills

Thought the cupid shot me with love
it was only an arrow
Just cause we in deep doesn't mean
we can't enjoy the shallow
Never gonna make me want it
make me want it more than fun
if you wanna be the one
be the one just for now

But were not in love
No matter what
It's not enough were not in love [2x]

It's not enough
Were not in love
It's not enough
Were not in love

Staring at the stars
got the lights dimmed
to feel a connection
(the stars above, staring at the stars above)
Broke a couple hearts
but I'm not trying
to start a collection
(no were not in love)
(honey, girls don't fall in love)
Never gonna make me want it
make me want it more than fun
if you wanna be the one
be the one just for now

But were not in love
No matter what
It's not enough were not in love [2x]

It's not enough
Were not in love
It's not enough
Were not in love

Were not in - trust me
Were not in - trust me
Were not in - trust me
Were not in - trust me

Never gonna make me want it
make me want it more than fun
if you wanna be the one
be the one just for now

But were not in love
No matter what
It's not enough were not in love [2x]

It's not enough
Were not in love
It's not enough
Were not in love

Lời Việt

Not In Love | Natalia Kills

Dù thần tình yêu bắn trúng em
Cũng chỉ là một mũi tên thôi
Vì giữa chúng ta chẳng có gì cả
Mình đừng yêu trong dại khờ
Sẽ chẳng có gì khiến em muốn..
Khiến em muốn điều đó hơn niềm vui
Nếu anh muốn trở thành người..
Người duy nhất bây giờ

Nhưng chẳng có tình yêu nào cả
Dù gì cũng vậy thôi.
Không đủ để tạo nên một cuộc tình (x2)

Không đủ
Để tạo nên cuộc tình
Không đủ
Để tạo nên cuộc tình

Hãy nhìn những vì sao kia
Tỏa sáng thật mờ nhạt
Cảm giác mình bên nhau
(Những vì sao trên cao, nhìn những vì sao trên cao)
Làm tan nát đôi tim
Nhưng em không cố
Để bắt đầu quen anh
(Không rơi vào cuộc tình)
(Anh, những cô gái không yêu)
Sẽ không gì khiến em muốn
Muốn điều đó hơn niềm vui
Nếu anh muốn trở thành người
Người duy nhất bây giờ

Nhưng chẳng có tình yêu nào cả
Dù gì cũng vậy thôi.
Không đủ để tạo nên một cuộc tình (x2)

Không đủ
Để tạo nên cuộc tình
Không đủ
Để tạo nên cuộc tình

Chẳng có gì, hay tin em
Chẳng có gì, hay tin em
Chẳng có gì, hay tin em
Chẳng có gì, hay tin em

Sẽ chẳng có gì khiến em muốn..
Khiến em muốn điều đó hơn niềm vui
Nếu anh muốn trở thành người..
Người duy nhất bây giờ

Nhưng chẳng có tình yêu nào cả
Dù gì cũng vậy thôi.
Không đủ để tạo nên một cuộc tình (x2)

Không đủ
Để tạo nên cuộc tình
Không đủ
Để tạo nên cuộc tình

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.