HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài How I Became The Sea | Owl City tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

How I Became The Sea | Owl City

June was the lobster shell
I dug by hand
A haven that hid me well
Beneath the sand
The wide windy waves washed in
But I stayed dry
The great breakers broke again
As I nodded off inside

And then
When the Empress ran aground
And my eyes turned blue and green
I heard a gorgeous sound
And that's when it became a dream

When the sky fell in
When the hurricanes came for me
I could finally crash again
And that's how I became the sea

I wrenched the engines off
And drank them down
The depths turned the iron soft
As they swiftly drowned
And I brought the ocean side
To its rusty knees
As I felt the even tide
Deep in my shallow dreams

And then
When the Empress ran aground
And my eyes turned blue and green
I heard a gorgeous sound
And that's when it became a dream
When the sky fell in
When the hurricanes came for me
I could finally crash again
And that's how I became the sea

When the sky fell in
(When the sky fell in)
(When the sky fell in)
When the hurricanes came for me
I could finally crash again
And that's how I became the sea
(How I became the sea)
That's how I became the sea
(How I became the sea)
That's how I became the sea
(How I became the sea)
(How I became the sea)

(When the sky fell in)
(When the hurricanes came for me)
(I could finally crash again)
(And that's how I became the sea)

(How I became the sea)

Lời Việt

How I Became The Sea | Owl City

Tháng Sáu là vỏ tô hùm
Tự tay tôi đào
Một hầm trú ẩn thật kiên cố
Dưới lớp cát
Những con sóng mang hơi gió biển dạt vào bờ
Nhưng tôi vẫn khô ráo
Sóng lớn lại vỡ ra
Khi tôi ngủ gật bên trong

Và sau đó
Khi Nữ hoàng mắc cạn
Và đôi mắt tôi biến thành xanh da trời và xanh lá
Tôi nghe thấy một âm thanh tuyệt đẹp
Và đó là khi nó trở thành một giấc mơ

Khi bầu trời sụp xuống
Khi cơn cuồng phong tới
Cuối cùng tôi cũng có thể tan ra
Và đó là cách tôi trở thành đại dương

Tôi vặn đống máy móc thật mạnh
Và nhấn chúng xuống
Độ sâu làm sắt mềm ra
Khi chúng nhanh chóng chìm dần
Và tôi mang bờ biển
Tới những khúc quanh bạc màu
Khi tôi cảm nhận được những đợt thủy triều
Thẳm sâu trong những giấc mơ nông

Và sau đó
Khi Nữ hoàng mắc cạn
Và đôi mắt tôi biến thành xanh da trời và xanh lá
Tôi nghe thấy một âm thanh tuyệt đẹp
Và đó là khi nó trở thành một giấc mơ

Khi bầu trời sụp xuống
Khi cơn cuồng phong tới
Cuối cùng tôi cũng có thể tan ra
Và đó là cách tôi trở thành đại dương

Khi bầu trời sụp đổ
(Khi bầu trời sụp đổ)
(Khi bầu trời sụp đổ)
Khi những cơn cuồng phong đến
Tôi lại có thể tan ra
Và đó là cách tôi trở thành đại dương
(Đó là cách tôi trở thành đại dương)
Đó là cách tôi trở thành đại dương
(Đó là cách tôi trở thành đại dương)

(Khi bầu trời sụp đổ)
(Khi cơn cuồng phong tới)
(Cuối cùng tôi đã có thể tan ra)
(Và đó là cách tôi trở thành đại dương)

(Đó là cách tôi trở thành đại dương)

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.