HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Waiting For Someone | Jimmy Scott tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Waiting For Someone | Jimmy Scott

There once was a man
So an old story goes
Went to the station
Every day rain or snow

His faithful dog
Would walk right by his side
Sit there and wait
Til he came home at night

And when the man died
The dog still would go
To the station each day
Why, no one knows

He was waiting for someone he loved
Waiting for someone he loved
Someone he believed in
Someone he could trust
Day after day
Waiting for someone he loved

Days turned to weeks
And months turned to years
Trains came and went
But the dog still appeared

Hoping to see that face he adored
His old true companion
The one he lived for

And then came the night
When the dog finally died
Now I know he's there walking
By his masters side

He's been waiting for someone he loved
Waiting for someone he loved
Someone he believed in
Someone he could trust
Don't you think humans
Could learn from that dog

Now I don't know about all of you
But I wish that my heart was so true
To think he could miss him that much
He spent all his life
Waiting for someone he loved
Waiting for someone he loved

Lời Việt

Waiting For Someone | Jimmy Scott

Đã từng có một người đàn ông
Và câu chuyện cũ kể rằng
Ngài đến nhà ga
Hằng ngày dù nắng hay mưa.

Chú chó trung thành của ngài
Sẽ luôn bước đi bên cạnh
Ngồi ở đó và chờ đợi
Cho đến tận khi ngài trở về vào buổi đêm

Và khi người đàn ông qua đời
Chú chó vẫn đến
Vẫn đến nhà ga hằng ngày
Tại sao, không một ai hiểu

Chú vẫn đợi một người mà chú yêu thương
Đợi một người chú yêu thương
Đợi một người chú luôn tin vào
Đợi một người chú có thể tin tưởng
Ngày qua ngày
Chờ đợi người chú hằng yêu mến

Ngày qua, tuần tới,
Và tháng qua, năm tới
Tàu vẫn đến và đi
Nhưng chú chó vãn luôn xuất hiện

Mong chờ nhìn thấy khuôn mặt mà chú kính yêu
Của người bạn cũ chân thành
Người chú đã sống vì

Và rồi khi đêm buông xuống
Khi chú chó đã ra đi vĩnh viễn
Gìơ tôi mới hiểu, chú chó vẫn luôn đi cùng
Vẫn luôn bên cạnh chủ nhân của mình

Chú vẫn đợi một người mà chú yêu thương
Đợi một người chú yêu thương
Đợi một người chú luôn tin vào
Đợi một người chú có thể tin tưởng
Bạn có nghĩ rẳng con người
Có thể học được từ một chú chó

Tôi không biết rõ ràng về ngài
Nhưng tôi ước trái tim tôi thành thật
Để biết rằng chú có thể nhớ mong ngài nhiều thế nào
Chú được gửi đến cho cuộc đời ngài
Chờ đợi người chú hằng yêu thương

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.