HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài You Are My All In All - Ngài là muôn nhu cầu tôi | Hillsong tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

You Are My All In All - Ngài là muôn nhu cầu tôi | Hillsong


You are my all in all (Dennis Jernigan)

Jesus, Lamb of God,
worthy is Your name,
Jesus, Lamb of God,
worthy is Your name

You are my strength when I am weak
You are the treasure that I seek
You are my all in all
Seeking You as a precious jewel
Lord, to give up I'd be a fool
You are my all in all

Taking my sin my cross my shame
Rising again I bless Your name
You are my all in all
When I fall down You pick me up
When I am dry You fill my cup
You are my all in all

Jesus, Lamb of God,
worthy is Your name,
Jesus, Lamb of God,
worthy is Your name.

Lời Việt

You Are My All In All - Ngài là muôn nhu cầu tôi | Hillsong

Ngài là muôn nhu cầu tôi

Jêsus, Chiên Con của Đức Chúa Trời
Chúa có danh đẹp thay
Jêsus là Chúa tôi
Quí báu thay danh Ngài

Ngài là sức thiêng cho tôi dựa nương
Ngài là báu vật mà tôi mong tìm
Ngài là muôn nhu cầu tôi
Lòng tôi mến yêu Chúa hơn ngọc châu
Thật dại dột nếu tôi đánh mất Ngài
Ngài là muôn nhu cầu tôi

Ngài mang hết bao nhiêu ô nhục tôi
Ngài đã sống lại và tôi chúc tán danh Ngài
Ngài là muôn nhu cầu tôi
Hồi tôi vấp chân Chúa nâng vực tôi
Hồi tim héo tàn Ngài làm cho đầy chén
Ngài là muôn nhu cầu tôi

Jêsus, Chiên Con của Đức Chúa Trời
Danh Chúa đáng tôn thay
Jêsus là Chúa tôi
Quí báu thay danh Ngài

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.