HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài You Will Remember Me | Domenic Marte tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

You Will Remember Me | Domenic Marte

We made our vows
And you walked away from me
And you said
It was all because of me

Why don't you take the blame
And realize you were at fault
When you said those words to me
Yeah

You will remember
You will remember me
When someone walks into your life
And breaks your heart so deep inside
You Will Remember
You will remember me
This ain't a myth or trality
What you did to me will come to you
Then you will remember me

And now all I do is hurt inside
When I remember
When you said "I don't love you"
And As the days go by
All thats on my mind
Is that you walked away when I needed someone true

You will remember
You will remember me
When someone walks into your life
And breaks your heart so deep inside
You Will Remember
You will remember me
This ain't a myth or trality
What you did to me will come to you
Then you will remember me

You will remember
You will remember me
When someone walks into your life
And breaks your heart so deep inside
You Will Remember
You will remember me
This ain't a myth or trality
What you did to me will come to you
Then you will remember me

Lời Việt

You Will Remember Me | Domenic Marte

Ta đã nguyện thề
Và em bỏ tôi đi
Rồi em nói
Tất cả là tại tôi.

Sao em không tự đổ lỗi cho chính mình
Và nhận ra rằng chính em là người có lỗi
Khi em nói những lời đó với tôi?
Yeah

Em sẽ nhớ
Em sẽ nhớ đến tôi
Khi kẻ nào đó bước vào cuộc đời em
Và làm con tim em tan nát
Em sẽ nhớ
Em sẽ nhớ đến tôi
Đó chẳng phải huyền thoại hay sự thực
Gieo nhân nào ắt gặp quả ấy thôi
Rồi em sẽ nhớ đến tôi

Và giờ tôi đau đớn đến tận cõi lòng
Khi tôi nhớ đến lúc
Em nói rằng: "Tôi không yêu anh"
Và khi mọi ngày trôi qua
Tất cả những gì tôi nghĩ đến
Là em đã ra đi khi tôi cần ai đó thật lòng với mình.

Em sẽ nhớ
Em sẽ nhớ đến tôi
Khi kẻ nào đó bước vào cuộc đời em
Và làm con tim em tan nát
Em sẽ nhớ
Em sẽ nhớ đến tôi
Đó chẳng phải huyền thoại hay sự thực
Gieo nhân nào ắt gặp quả ấy thôi
Rồi em sẽ nhớ đến tôi

Em sẽ nhớ
Em sẽ nhớ đến tôi
Khi kẻ nào đó bước vào cuộc đời em
Và làm con tim em tan nát
Em sẽ nhớ
Em sẽ nhớ đến tôi
Đó chẳng phải huyền thoại hay sự thực
Gieo nhân nào ắt gặp quả ấy thôi
Rồi em sẽ nhớ đến tôi

Danh sách bài hát yêu thích của bạn
Layla | Derek and The DominosXóa
I Want To Spend My Lifetime Loving You (ft. Tina Arena) | Marc AnthonyXóa
Don't Be Stupid (You Know I Love You) | Shania TwainXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.