HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Live Like You Were Dying | Tim McGraw tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Live Like You Were Dying | Tim McGraw

He said: "I was in my early forties,
"With a lot of life before me,
"An' a moment came that stopped me on a dime.
"I spent most of the next days,
"Looking at the x-rays,
"An' talking 'bout the options an' talkin’ ‘bout sweet time."
I asked him when it sank in,
That this might really be the real end?
How’s it hit you when you get that kind of news?
Man whatcha do?

An' he said: "I went sky diving, I went rocky mountain climbing,
"I went two point seven seconds on a bull named Fu Man Chu.
"And I loved deeper and I spoke sweeter,
"And I gave forgiveness I'd been denying."
An' he said: "Some day, I hope you get the chance,
"To live like you were dyin'."

He said "I was finally the husband,
"That most the time I wasn’t.
"An' I became a friend a friend would like to have.
"And all of a sudden goin' fishin’,
"Wasn’t such an imposition,
"And I went three times that year I lost my Dad.
"Well, I finally read the Good Book,
"And I took a good long hard look,
"At what I'd do if I could do it all again,
"And then:

"I went sky diving, I went rocky mountain climbing,
"I went two point seven seconds on a bull named Fu Man Chu.
"And I loved deeper and I spoke sweeter,
"And I gave forgiveness I'd been denying."
An' he said: "Some day, I hope you get the chance,
"To live like you were dyin'."

Like tomorrow was a gift,
And you got eternity,
To think about what you’d do with it.
An' what did you do with it?
An' what can I do with it?
An' what would I do with it?

"Sky diving, I went rocky mountain climbing,
"I went two point seven seconds on a bull named Fu Man Chu.
"And then I loved deeper and I spoke sweeter,
"And I watched Blue Eagle as it was flyin'."
An' he said: "Some day, I hope you get the chance,
"To live like you were dyin'."

"To live like you were dyin'."
"To live like you were dyin'."
"To live like you were dyin'."
"To live like you were dyin'."

Lời Việt

Live Like You Were Dying | Tim McGraw

Ông ấy nói: "Lúc đó tôi vừa hơn 40 tuổi với một cuộc đời rất dài phía trước. Và một khoảnh khắc chợt đến khiến tôi phải đứng khựng lại. Những ngày tiếp theo, tôi hầu như dành trọn chỉ để nhìn chằm chặp vào bản phim X-quang và cứ lảm nhảm suốt về những chuyện phải chi thế này thế kia, rồi về những giây phút tươi vui đáng lẽ phải có".

Tôi đã hỏi ông ấy khi căn bệnh này ăn sâu vào thì có thật sự là chấm dứt hết hay không? Ông đã đón nhận cái tin này thế nào? Trời, lúc đó ông làm gì?

Và ông ấy trả lời: "Tôi đã đi nhảy dù thể thao, đi leo núi Rocky (1), rồi còn cưỡi được con bò mộng tên là Phó Mãn Châu (2) lâu đến 2 giây 7. Và tôi yêu sâu sắc hơn, nói chuyện ngọt ngào hơn và tôi đã tha thứ cho những điều mà trước đây tôi không chịu tha thứ".
Và ông ấy nói: "Một ngày nào đó, tôi hy vọng rằng anh cũng sẽ có cơ hội để sống như thể anh đang sắp phải chết vậy".

Ông ấy nói: "Cuối cùng thì tôi cũng là một ông chồng đúng nghĩa dù rằng trước đây hầu như tôi không được như thế. Và tôi trở thành một người bạn xứng đáng để bạn bè muốn có. Và đột nhiên, việc đi câu không còn là một việc xa xỉ thời gian nữa, và tôi đã đi câu 3 lần vào cái năm mà tôi mất cha. Ừ, cuối cùng thì tôi cũng đọc Kinh Thánh. Và tôi cũng đã xem xét cẩn thận về những điều tôi sẽ làm nếu như tôi được làm lại từ đầu. Và rồi..."

Và ông ấy trả lời: "Tôi đã đi nhảy dù thể thao, đi leo núi Rocky (1), rồi còn cưỡi được con bò mộng tên là Phó Mãn Châu (2) lâu đến 2 giây 7. Và tôi yêu sâu sắc hơn, nói chuyện ngọt ngào hơn và tôi đã tha thứ cho những điều mà trước đây tôi không chịu tha thứ".
Và ông ấy nói: "Một ngày nào đó, tôi hy vọng rằng anh cũng sẽ có cơ hội để sống như thể anh đang sắp phải chết vậy".

Như ngày mai là một món quà và bạn có vô khối thời gian để nghĩ về chuyện bạn sẽ làm gì với món quà đó.
Và bạn đã làm gì với món quà đó?
Và tôi có thể làm gì với món quà đó?
Và tôi sẽ làm gì với món quà đó?

"Tôi đã đi nhảy dù thể thao, đi leo núi Rocky (1), rồi còn cưỡi được con bò mộng tên là Phó Mãn Châu (2) lâu đến 2 giây 7. Và tôi yêu sâu sắc hơn, nói chuyện ngọt ngào hơn và tôi đã tha thứ cho những điều mà trước đây tôi không chịu tha thứ".
Và ông ấy nói: "Một ngày nào đó, tôi hy vọng rằng anh cũng sẽ có cơ hội để sống như thể anh đang sắp phải chết vậy".

"Sống như thể bạn sắp phải chết vậy".
[x4]

(1): dãy núi tây bắc nước Mỹ, tên nghĩa là Đá.
(2): đặt theo tên một nhân vật tiểu thuyết cùng tên của Sax Rohmer.

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.