HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Gone | Scotty McCreery tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Gone | Scotty McCreery

This ain't no temporary, typical, tearful good-bye, uh uh uh
This ain't no breakin' up and wakin' up and makin' up one more time, uh uh uh
This is gone (gone) gone (gone) gone (gone) gone

Gone like a freight-train, gone like yesterday
Gone like a soldier in the civil war, bang bang
Gone like a '59 Cadillac
Like all the good things that ain't never coming back
She's gone (gone) gone (gone) gone (gone) gone, she's gone

This ain't no give it time, I'm hurtin' but maybe we can work it out, uh uh uh
Won't be no champagne, red rose, romance, second chance, uh uh uh
This is gone (gone) gone (gone) gone (gone) gone

Gone like a freight-train, gone like yesterday
Gone like a soldier in the civil war, bang bang
Gone like a '59 Cadillac
Like all the good things that ain't never coming back

Long gone, done me wrong
Never comin' back, my baby's gone , she's gone
Lonely at home, sittin' all alone
She's packed her bags and now she's gone
Never comin' back
She's gone (gone) gone (gone) gone (gone) gone, she's gone

Gone like a freight-train, gone like yesterday
Gone like a soldier in the civil war, bang bang
Gone like a '59 Cadillac
Like all the good things that ain't never coming back
She's gone, she's gone, she's gone

Lời Việt

Gone | Scotty McCreery

Chẳng có gì là tạm thời, đặc biệt, lời tạm biệt buồn bã
Chẳng còn chia tay và thức tỉnh, làm lành thêm một lần nữa
Đã ra đi hết rồi, ra đi hết rồi, ra đi hết rồi...

Ra đi như tàu chở hàng và như ngày hôm qua
Ra đi như người lính trong trận chiến, bang bang
Ra đi như chiếc Cadillac đời 59
Như bao mọi điều tốt đẹp chẳng bao giờ quay lại
Cô ấy đã ra đi, ra đi, ra đi, cô ấy đã ra đi

Không thêm chút thời gian nào, anh đớn đau nhưng ta có thể giải quyết chứ
Sẽ chẳng còn rượu sâm panh, hoa hồng đỏ, lãng man, cơ hội thứ hai
Đã ra đi hết rồi, ra đi hết rồi, ra đi hết rồi...

Ra đi như tàu chở hàng và như ngày hôm qua
Ra đi như người lính trong trận chiến, bang bang
Ra đi như chiếc Cadillac đời 59
Như bao mọi điều tốt đẹp chẳng bao giờ quay lại

Chuyến đi dài, đã khiến anh sai lầm
Không bao giờ quay lại, cô ấy đã ra đi, cô ấy ra đi rồi
Đơn độc trong nhà, ngồi một mình
Cô ấy đã gói hết đồ và cất bước ra đi
Không bao giờ quay lại
Cô ấy đã ra đi, ra đi, ra đi, cô ấy đã ra đi

Ra đi như tàu chở hàng và như ngày hôm qua
Ra đi như người lính trong trận chiến, bang bang
Ra đi như chiếc Cadillac đời 59
Như bao mọi điều tốt đẹp chẳng bao giờ quay lại
Cô ấy đã ra đi, ra đi, ra đi, cô ấy đã ra đi

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.