HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Human Ignorance | Leng Tch'e tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Human Ignorance | Leng Tch'e

Human Ignorance

How come that we are such ignorant and
Bigheaded fucks like we own the universe

How can we hate each other so much, how can we hurt each other so much
We think that we are so smart, but that is not true
Are we really that stupid, are we that ignorant
Why the hell are we so fuckin' arrogant

Everyone's a big egoist
Only think about yourself
Caressing your own ego
Searching for your own profit

Why do we crow ouselves as the rulers of the world
While all we do is create our own destruction

I despise you for what you say,
For what you do, for what you are,
For just being alive, for being human

Lời Việt

Human Ignorance | Leng Tch'e

Loài Người Ngu Đần

Sao mà chúng ta lại ngu dữ vậy
Mấy thằng tự kiêu cứ làm như mình bá chủ vũ trụ

Sao lại ghét nhau nhiều dữ vậy, sao lại làm khổ nhau nhiều đến thế
Chúng ta nghĩ mình khôn lắm, nhưng trật lất
Ta thực sự ngu dữ vậy sao, dốt cỡ đó sao
Sao mà chúng ta kiêu căng mất dạy quá vậy

Mọi người ai cũng là thằng ích kỷ "vĩ đại"
Chỉ biết nghĩ tới bản thân mình trước
Chỉ biết nuông chìu cái tôi của mình
Chỉ biết đi kiếm cái lợi cho riêng mình

Sao ta lại đi bô bô cứ như kẻ thống trị thế giới
Trong khi chỉ toàn tự đào hố chôn mình

Ta khinh ngươi vì những gì ngươi nói,
Vì những gì ngươi làm, vì bản chất của ngươi
Vì tại ngươi còn sống, vì ngươi là con người

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.