HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Go Your Own Way | Glee Cast tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Go Your Own Way | Glee Cast

Loving you isn't the right thing to do
How can I ever change things that I feel?
If I could, maybe I'd give you my world
How can I, when you won't take it from me?
You can go your own way, go your own way
You can call it another lonely day
You can go your own way, go your own way
Tell me why everything turned around?
Packing up, shacking up, is all you wanna do
If I could baby I'd give you my world
Open up, everything's waiting for you
You can go your own way, go your own way
You can call it another lonely day
You can go your own way, go your own way

You can go your own way, go your own way
You can call it another lonely day (Another lonely day)
You can go your own way, go your own way
You can call it another lonely day

You can go your own way
You can call it another lonely day
You can go your own way

Lời Việt

Go Your Own Way | Glee Cast

Yêu anh, chẳng phải là điều đúng đắn
Sao em có thể thay đổi những gì em cảm nhận được?
Nếu em có thể, có thể em sẽ trao anh thế giới của em
Sao em có thể, khi anh sẽ chẳng nhận tình cảm của em?

Anh có thể bước đi con đường của anh, con đường của anh
Anh có thể gọi em một ngày đơn độc mà
Anh có thể bước đi con đường của anh, con đường của anh

Nói em tại sao mọi chuyện cứ xoay mòng vậy
Dừng hết lại, thả mình, tất cả những gì anh muốn làm
Nếu em có thể anh yêu, em sẽ trao anh thế giới của em
Mở toang hết rồi, mọi thứ đang chờ đợ anh

Anh có thể bước đi con đường của anh, con đường của anh
Anh có thể gọi em một ngày đơn độc mà
Anh có thể bước đi con đường của anh, con đường của anh

Anh có thể bước đi con đường của anh, con đường của anh
Anh có thể gọi em một ngày đơn độc mà (Một ngày đơn độc)
Anh có thể bước đi con đường của anh, con đường của anh
Anh có thể gọi em một ngày đơn độc mà

Anh có thể bước đi con đường của anh
Anh có thể gọi em một ngày đơn độc mà
Anh có thể bước đi con đường của anh

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.