HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Wrong Directions | Martin & James tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Wrong Directions | Martin & James

You roll your eyes to the sky, I close mine
You ask your questions why, I don't mind
I know I’m moving in the wrong directions,
Oh no, making all the wrong connections,
You lay your tracks on the ground, and follow them 'round
I'll build my house in the sand, 'till the waves knock it down
I know I’m moving in the wrong directions,
making all the wrong connections,
They say that love is a sound
And it follows you 'round, follows you 'round
They say that sound is a drug, and I can't get enough,
I can't get enough, I can't get enough
Oh no, it's not enough to say I’m sorry, to say I'm sorry(x6)
I know I’m moving in the wrong directions(x2)

Lời Việt

Wrong Directions | Martin & James

Em đảo mắt nhìn lên trời, còn tôi thì nhắm mắt lại
Em hỏi tôi tại sao, còn tôi thì bỏ ngoài tai
Tôi biết, tôi đang lao vào vòng nguy hiểm
Không, cứ mãi tạo ra những kết nối sai lầm
Em đón một chuyến tàu, và cứ thế mà đi theo thôi
Tôi sẽ dựng ngôi nhà của tôi trên nền cát, cho tới khi sóng đánh sập nó
Tôi biết, tôi đang lao vào vòng nguy hiểm
Cứ mãi tạo ra những kết nối sai lầm
Người ta bảo rằng tình yêu là một dạng âm thanh
Và nó sẽ cứ theo em mãi, theo em mãi
Người ta bảo rằng dạng âm thanh đó như là ma tuý vậy, và với tôi thì chẳng bao giờ là đủ cả
Chẳng bao giờ đủ với tôi cả, chẳng bao giờ đủ với tôi cả
Không, tôi biết rằng, chẳng bao giờ là đủ cả, để nói rằng tôi xin lỗi(x6)
Tôi biết, tôi đang lao vào vòng nguy hiểm(x2)

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.