HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài I Love To Say Fuck | tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

I Love To Say Fuck |

FUCK

Well I ain't got a fucking problem
I just love to say fuck
And I don't care who's around me
I could really give a fuck
And I don't care if you're my mother
Or my motherfucking father
I could really give a fuck now
That ain't my motherfucking problem

Oh, yeah
I love to say fuck when I'm driving in my car
Fuck when I'm walking in the fucking park
Fuck you if you don't like what I say
I love to say fuck every fucking day
Oh yeah

I love to say fuck
I love to say fuck
I love to say fuck
I love to say fuck

Well I hope I don't offend you
When I say the word fuck
I guess you had it coming to you
You're such a worthless little fuck
And I don't care if you're my mother
Or my motherfucking father
I could really give a fuck now
That ain't my motherfucking problem

Oh, yeah
I love to say fuck when I'm driving in my car
Fuck when I'm walking in the fucking park
Fuck you if you don't like what I say
I love to say fuck every fucking day
Oh yeah

I love to say fuck
I love to say fuck
I love to say fuck
I love to say fuck

Well I ain't got a fucking problem
I just love to say fuck
And I don't care who's around me
I could really give a fuck
And I don't care if you're my mother
Or my motherfucking father
I could really give a fuck now
That ain't my motherfucking problem

Oh, yeah
I love to say fuck when I'm driving in my car
Fuck when I'm walking in the fucking park
Fuck you if you don't like what I say
I love to say fuck every fucking day
Oh yeah

I love to say fuck
I love to say fuck
I love to say fuck
I love to say fuck

F.U.C.K. every fucking day (Fuck fuck fuck fuck)
F.U.C.K. every fucking day (Fuck fuck fuck fuck)
F.U.C.K. every fucking day (Fuck fuck fuck fuck)
F.U.C.K. every fucking day (Fuck fuck fuck fuck)

Fuck
Fuck
Fuck
Fuck
Fuck
Fuck
Fuck
Fuck

One nation under fuck with liberty fucking justice for all

Lời Việt

I Love To Say Fuck |

Đệt

Ờ tao chả có cái vấn đề đéo nào
Tao chỉ thích nói "Đệt mạ mày" thôi
Và tao đếch quan tâm đứa nào đang ở cạnh tao
Tao thật sự là quan tâm lắm ý
Và tao cũng éo quan tâm kể cả khi mày là mẹ tao
Hay là ông bố điên dại của tao
Đó thực sự không phải là vấn đề của tao

Ầu yé xD
Tao thích "Đệt mạ" khi tao lái xe
"Đệt" khi tao thong thả dạo bước trong công viên
Mày không thích những cái tao đang nói hả, đệt mạ mày!
Ngày nào tao cũng thích nói đệt
Ầu yé

Tao thích "Đệt mạ mày"
Tao thích "Đệt mạ mày"
Tao thích "Đệt mạ mày"
Tao thích "Đệt mạ mày"

Hề hy vọng là tao không chọc tức mày
Khi tao nói "Đệt"
Chắc nguyên nhân là do mày ý chứ
Mày là cái thể loại rác rưởi khốn khiếp
Và tao đéo quan tâm kể cả khi mày là mẹ tao
Hay là ông bố chết tiệt của tao
Tao rất là quan tâm đấy
Đó không phải là vấn đề của tao đâu

Ầu yé xD
Tao thích "Đệt mạ" khi tao lái xe
"Đệt" khi tao thong thả dạo bước trong công viên
Mày không thích những cái tao đang nói hả, đệt mạ mày!
Ngày nào tao cũng thích nói đệt
Ầu yé

Tao thích "Đệt mạ mày"
Tao thích "Đệt mạ mày"
Tao thích "Đệt mạ mày"
Tao thích "Đệt mạ mày

Ờ tao chả có cái vấn đề đéo nào
Tao chỉ thích nói "Đệt mạ mày" thôi
Và tao đếch quan tâm đứa nào đang ở cạnh tao
Tao thật sự là quan tâm lắm ý
Và tao cũng éo quan tâm kể cả khi mày là mẹ tao
Hay là ông bố điên dại của tao
Đó thực sự không phải là vấn đề của tao

Ầu yé xD
Tao thích "Đệt mạ" khi tao lái xe
"Đệt" khi tao thong thả dạo bước trong công viên
Mày không thích những cái tao đang nói hả, đệt mạ mày!
Ngày nào tao cũng thích nói đệt
Ầu yé

Tao thích "Đệt mạ mày"
Tao thích "Đệt mạ mày"
Tao thích "Đệt mạ mày"
Tao thích "Đệt mạ mày

Ngày nào cũng Đ.Ệ.T (Đệt đệt đệt đệt)
Ngày nào cũng Đ.Ệ.T (Đệt đệt đệt đệt)
Ngày nào cũng Đ.Ệ.T (Đệt đệt đệt đệt)
Ngày nào cũng Đ.Ệ.T (Đệt đệt đệt đệt)

Đệt
Đệt
Đệt
Đệt
Đệt
Đệt
Đệt
Đệt

Một quốc gia tự do và chính nghĩa dành cho tất cả mọi người

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.