HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Bad Boys | Bob Marley tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Bad Boys | Bob Marley

UH !Bad boys watcha gon,watcha gon,watcha gonna do?
When they sudedongdong come for you?
Let me! Whatcha wanna do?
When they come for you?

Bad boys, bad boys whatcha gonna do whatcha gonna do?
When they come for you?
Bad boys bad boys whatcha gonna do?
Whatcha gonna do whatcha gonna do?
When they come for you?

When you were eight and you had bad dreams
You go to school
And that's the golden rule, So why are you acting like a bloody fool
If you get hot then you must get cool!

Bad boys,bad boys whatcha gonna do whatcha gonna do?
When they come for you?
Bad boys bad boys whatcha gonna do?
Whatcha gonna do whatcha gonna do when they come for you?

You chuck it down thas one,
You chuck it down this one,
You chuck it down ya mother,
And ya chuck it down ya father,
Ya chuck it down a brother,
And ya chuck it down ya siter,
You chuck it down that one and you chuck it down Me!

Bad boys,bad boys whatcha gonna do whatcha gonna do?
When they come for you?
Bad boys bad boys whatcha gonna do?
Whatcha gonna do whatcha gonna do when they come for you?

Nobody naw give ya no Break,
Police naw give you no break,
Soldier naw give you no break,
Not even you idren naw give you no break

Bad boys,bad boys whatcha gonna do whatcha gonna do?
When they come for you?
Bad boys bad boys whatcha gonna do?
Whatcha gonna do whatcha gonna do when they come for you?

Why did you have to act so mean?
Don't you know you're a human being?
Born of a mother with the love of a father,
Reflexion comes and reflexion goes,
I know sometime you wanna let go
hehehe i know sometime you wanna let go

Bad boys,bad boys whatcha gonna do whatcha gonna do?
When they come for you?
Bad boys bad boys whatcha gonna do?
Whatcha gonna do whatcha gonna do when they come for you?

Your too bad,
your too rude,
your too bad,
your too rude,

Bad boys,bad boys whatcha gonna do whatcha gonna do?
When they come for you?
Bad boys bad boys whatcha gonna do?
Whatcha gonna do whatcha gonna do when they come for you?

You chuck it down that one,
you chuck it down this one,
you chuck it down ya mother,
and you chuck it down your brother and you chuck it down your sister
AND YOU CHUCK IT DOWN ME!!

Lời Việt

Bad Boys | Bob Marley

Những chàng trai xấu xa, các bạn sẽ làm gì?
Khi bọn cảnh sát đến vì bạn?
Cho tôi biết! Bạn sẽ làm gì?
Khi nào bọn chúng đến vì bạn ?

Những chàng trai xấu xa, các bạn sẽ làm gì?
Khi bọn cảnh sát đến vì bạn?
Các bạn sẽ làm gì?
Sẽ làm gì?
Khi nào bọn chúng đến vì bạn ?

Khi bạn tám tuổi và có những cơn ác mộng
Bạn đi đến trường
Và đó là nguyên tắc vàng, vậy tại sao bạn lại hành động như tên ngốc khát máu
Nếu bạn nóng nảy thì hãy bình tĩnh lại

Những chàng trai xấu xa, các bạn sẽ làm gì bạn sẽ làm gì
Khi bọn chúng đến vì bạn?
Những chàng trai xấu xa, các bạn sẽ làm gì
Bạn sẽ làm gì khi bọn chúng đến vì bạn?

Bạn bỏ rơi người kia
Bạn bỏ rơi người này
Bạn bỏ rơi mẹ mình
Và vâng bạn bỏ rơi cha mình
Vâng bỏ rơi một người anh em
Và vâng bỏ rơi một người chị em
Bạn bỏ rơi cái đó và bỏ rơi tôi

Những chàng trai xấu xa, các bạn sẽ làm gì bạn sẽ làm gì
Khi bọn chúng đến vì bạn?
Những chàng trai xấu xa, các bạn sẽ làm gì
Bạn sẽ làm gì khi bọn chúng đến vì bạn?

Không ai cho bạn nghỉ ngơi
Cảnh sát chẳng cho bạn nghỉ
Quân đội chẳng cho bạn nghỉ
Con bạn cũng chẳng cho bạn nghỉ ngơi

Những chàng trai xấu xa, các bạn sẽ làm gì bạn sẽ làm gì
Khi bọn chúng đến vì bạn?
Những chàng trai xấu xa, các bạn sẽ làm gì
Bạn sẽ làm gì khi bọn chúng đến vì bạn?

Tại sao bạn hành động xấu xa như vậy?
Bạn không biết mình là một con người sao?
Sinh ra bởi mẹ cùng tình yêu của cha .
Sự chê trách đến rồi đi
Tôi biết thỉnh thoảng bạn muốn buông xuôi
Tôi biết thỉnh thoảng bạn muốn buông xuôi

Những chàng trai xấu xa, các bạn sẽ làm gì bạn sẽ làm gì
Khi bọn chúng đến vì bạn?
Những chàng trai xấu xa, các bạn sẽ làm gì
Bạn sẽ làm gì khi bọn chúng đến vì bạn?

Bạn quá tồi tệ,
Bạn quá thô lỗ,
Bạn quá tồi tệ,
Bạn quá thô lỗ,

Những chàng trai xấu xa, các bạn sẽ làm gì bạn sẽ làm gì
Khi bọn chúng đến vì bạn?
Những chàng trai xấu xa, các bạn sẽ làm gì
Bạn sẽ làm gì khi bọn chúng đến vì bạn?

Bạn bỏ rơi người kia
Bạn bỏ rơi người này
Bạn bỏ rơi mẹ mình
Và vâng bạn bỏ rơi cha mình
Vâng bỏ rơi một người anh em
Và vâng bỏ rơi một người chị em
Và bạn bỏ rơi tôi

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.