HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài End Of Love | Anna Abreu tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

End Of Love | Anna Abreu

Boy, my life ain't what it used to be ... anymore
Since you went out of the door
All the times when you taught me to sing ... love songs
All of that is gone

The shakes, the breaks, the rock, the block
The tick, the tock that spin the clock
I can feel a thing baby
I want you to bring back
The keys, the chords, the beats, the words
What if, what if, what if, what if
We could get it all back
I would love it all back to you
Ooh ooh la-laa
Is this the end of love?

And the night\'s swinging under the moon ... first class
Then choking all the jazz
And the times we were listening to ... Barry White
And dancing trough the night

To the shakes, the breaks, the rock, the block
The tick, the tock that spin the clock
I can feel a thing baby
I want you to bring back
The keys, the chords, the beats, the words
What if, what if, what if, what if
We could get it all back
I would love it all back to you
Ooh ooh la-laa la-laa-la-laa-la-laa
Ouh ooh ooh la-laa
Is this the end of love?

Boy, my days ain't what they used to be
Since you went out of the door

Where the shakes, the breaks, the rock, the block
The tick, the tock that spin the clock
I can feel a thing baby
I want you to bring back
The keys, the chords, the beats, the words
What if, what if, what if, what if
We could get it all back
I would love it all back to you
Ooh ooh la-laa la-laa-la-laa-la-laa
Ouh ooh ooh la-laa
Is this the end of love?

Lời Việt

End Of Love | Anna Abreu

Cuộc đời em không còn như trước nữa
Từ khi anh cất bước ra đi
Những lần anh chỉ em hát những khúc tình ca
Giờ đây tất cả đã xa rồi

Những rung động, những lầm lỡ, những lo lắng, những trở ngại
Tiếng đồng hồ vẫn kêu tíc tắc Anh, em có thể cảm nhận một điều
Em muốn anh quay về bên em
Những âm điệu, sự hòa hợp, những nhịp đàn, những lời ca
Rồi sẽ ra sao đây..
Mình sẽ làm lại từ đầu
Em sẽ mang tất cả trở về bên anh
Ooh ooh la-laa
Tình mình chấm dứt rồi sao anh?

Và những đêm đung đưa dưới ánh trăng thanh
Cuốn theo những trò vui
Những lần mình nghe điệu Barry White
Và cùng nhảy giữa đêm dài

Những rung động, những lầm lỡ, những lo lắng, những trở ngại
Tiếng đồng hồ vẫn kêu tíc tắc
Anh yêu, em có thể cảm nhận một điều
Em muốn anh quay về bên em
Rồi sẽ ra sao đây..
Mình sẽ làm lại từ đầu
Em sẽ mang tất cả trở về bên anh
Ooh ooh la-laa la-laa-la-laa-la-laa
Ouh ooh ooh la-laa
Tình mình chấm dứt rồi sao anh?

Anh, những ngày còn lại chắc không như lúc trước
Từ khi anh bước chân khỏi cảnh cửa kia.

Những rung động, những lầm lỡ, những lo lắng, những trở ngại
Tiếng đồng hồ vẫn kêu tíc tắc
Anh yêu, em có thể cảm nhận một điều
Em muốn anh quay về bên em
Rồi sẽ ra sao đây..
Mình sẽ làm lại từ đầu
Em sẽ mang tất cả trở về bên anh
Ooh ooh la-laa la-laa-la-laa-la-laa
Ouh ooh ooh la-laa
Tình mình chấm dứt rồi sao anh?


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.